Nederlanders positief over werksituatie

04-01-2022 (12:01) - Economisch

Ondanks de coronapandemie - of misschien wel dankzij alle beperkingen en improvisaties – is het merendeel van de 5,7 miljoen werkende Nederlanders in loondienst opvallend positief over zijn of haar situatie. Dat blijkt uit het grote Nieuwjaarsonderzoek 2022 van online pensioenuitvoerder BeFrank. Een betere balans tussen werk en privé staat bovenaan bij de goede voornemens voor het nieuwe jaar.
 
Over het geheel genomen zijn de ruim duizend ondervraagden opvallend tevreden over hun baan en werken ze met plezier. Bijna de helft van de mensen (46%) beoordelen zijn werkplezier zelfs met een cijfer hoger dan 8, een derde (31%) van hen geeft een ruime 7, samen goed voor ruim 75% van de ondervraagden. Het deel dat het werkplezier het cijfer 9 geeft is zelfs groter dan zij die een 5 of minder gevenn, namelijk respectievelijk ruim 11% tegen ruim 8%. Hierbij moet worden opgemerkt dat ongeveer 40% aangeeft dat het werkplezier wel degelijk is afgenomen door de pandemie, tegen 10% die een verbetering ervaart. Het zijn vooral de werkenden in de leeftijd tot 39 jaar die een verslechtering van hun werksituatie ervaren, en dan met name hoger opgeleiden.
 

Top 5 goede voornemens 2022

1) Betere balans tussen werk en privé: 29%
2) Via het werk een cursus of opleiding volgen: 24%
3) Gezondere leefstijl tijdens het werken: 19%
4) Om salarisverhoging vragen: 17%
5) Meer tijd overhouden voor sociale contacten buiten het werk: 17%
De kans dat deze voornemens ook werkelijkheid worden, acht men het hoogst voor wat betreft het volgen van een cursus of opleiding via het werk. Daarna komt het voornemen voor een gezondere leefstijl. Ondanks dat door de ondervraagden het werkplezier als hoog wordt ervaren, zien de meesten ruimte om dat nog verder te verbeteren.
 

Top 5 goede voornemens voor extra werkplezier 2022

1) 'Nee' leren zeggen
2) Vaker een break nemen tijdens het werk
3) Vaker bewegen en/of sporten tijdens het werk
4) Betere scheiding aanbrengen tussen werk en privé
5) Minder mopperen
 

Uitdaging voor werkgevers

Voor de werkgever liggen er ook volop kansen om het gewaardeerde werkplezier naar een nog hoger niveau te tillen.
1) Beter salaris bieden
2) Blijvend een goede sfeer creëren
3) Vaker een complimentje geven
4) Vrijheid bieden om eigen tijd in te delen
5) Flexibel zijn wat betreft het opnemen van vrije dagen
De antwoorden uit het voorgaande Nieuwjaarsonderzoek wijken nauwelijks af van dit jaar. De afwijkingen zijn bovendien te klein om daar conclusies aan te verbinden. Een uitzondering vormen de antwoorden op de stelling ’40 uur per week werken is niet meer van deze tijd’. Terwijl in december 2020 de helft van de mensen het daar mee eens was of helemaal mee eens, is dat dit jaar toegenomen tot 58%.
 

Vrijwilligerswerk naast baan

Opvallend is het hoeveel mensen in loondienst het lukt om - naast het werk - tijd vrij te maken voor het uitoefenen van vrijwilligerswerk. Maar liefst 22% van hen doet vrijwilligerswerk en nog eens 14% is voornemens dat op te pakken in 2022. De helft van deze potentiële, extra vrijwilligers acht de kans hoog tot zeer hoog dat dat ook werkelijk gaat lukken.

Bureaus

Media

Marketing