Oatly en Alpro sluiten zich aan bij consumenten tegen

Oatly en Alpro sluiten zich aan bij consumenten tegen "limonadebelasting"

19-10-2023 (14:13) - Economisch

Het Nederlandse parlement staat op het punt om een verhoging van de verbruiksbelasting op plantaardige dranken bedoeld als alternatief voor melk met 195% goed te keuren vanaf 1 januari 2024.

Dit voorstel, dat naar verwachting volgende week in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer, zal het ongelijke speelveld voor deze categorie verder vergroten, consumenten benadelen die geen melk of sojadrank kunnen of willen consumeren en kan innovatie in nieuwe plantaardige dranken belemmeren. Daarom sluiten Oatly en Alpro Nederland zich nu aan bij meer dan 28.000 bezorgde burgers en organisaties, om de aandacht te vestigen op de negatieve effecten van deze voorgestelde belastingverhoging en om de regering op te roepen om alle plantaardige dranken bedoeld als alternatief voor melk vrij te stellen van de verbruiksbelasting.

Limonadebelasting

De "limonadebelasting" is bedoeld om de begrotingstekorten aan te vullen, maar heeft tegelijkertijd als neveneffect het verder belasten van producten voor mensen die geen koemelk of sojadrank kunnen of willen consumeren om medische, gezondheids-, ethische, religieuze, milieu- en smaakredenen. De voorgestelde verhoging van de verbruiksbelasting heeft geleid tot bezorgdheid onder het publiek en de plantaardige sector - omdat het in tegenspraak is met het doel van de overheid om betaalbare, gezonde en duurzame voedselkeuzes te stimuleren om zo een vitale samenleving te realiseren.

Groeiende bezorgdheid 

Een groeiend aantal Nederlanders is teleurgesteld in de door de overheid voorgestelde belastingverhoging op plantaardige dranken bedoeld als alternatief voor melk. In een onderzoek uitgevoerd door Kieskompas was 70% van de Nederlanders het erover eens dat de belasting op plantaardige alternatieven nooit hoger mag zijn dan op dierlijke producten. Met het oog op de komende stemming strijdt de non-profitorganisatie 'IK Lobby' tegen de verhoging van de verbruiksbelasting op plantaardige dranken met een petitie die is gestart door de bezorgde Nederlandse burger Misty Mason. De petitie - met meer dan 28.000 handtekeningen - zal voor de stemming worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Alpro Nederland en Oatly steunen nu deze petitie en moedigen mensen aan om hun stem te laten horen.

Noodzakelijke overgang 

Plantaardig voeding wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de aanpak van klimaatverandering, landgebruik en uitdagingen op het gebied van volksgezondheid. Beleid en regelgeving moeten deze verschuiving ondersteunen. De petitie is te ondertekenen via www.stoplimonadetaks.petities.nl.
 


Bureaus

Media

Marketing