OR XS4ALL adviseert negatief over integratie in KPN

03-09-2019 (10:09) - Economisch

De Ondernemingsraad (OR) van XS4ALL heeft op 31 augustus gereageerd op de adviesaanvraag van de bestuurder van XS4ALL. Hierin wordt door de bestuurder voorgesteld om het bedrijf en het merk XS4ALL op te heffen en per direct volledig te integreren in KPN.
 
Concreet adviseert de OR om de voorgestelde plannen niet uit te voeren en het voorgenomen besluit tot integratie in KPN van tafel te halen.  
 
Volgens de OR is er een reële mogelijkheid dat de businesscase tot  integratie van XS4ALL in KPN in zijn geheel negatief uitvalt. Dit is één van de bezwaren in het ruim 60 pagina's tellende advies. De OR wil de businesscase van KPN graag onafhankelijk laten onderzoeken, maar volgens Daan Willems (OR XS4ALL) werkt KPN dit tegen: "We hebbenslechts ruimte gekregen voor een verkennend onderzoek op de businesscase. Dit is uitgevoerd door het bedrijf Finext. In het verkennende onderzoek zijndirect ernstige gebreken gevonden in de businesscase. Helaas krijgen wij vanKPN niet de ruimte om het onderzoek voort te zetten." 
 
KPN heeft volgens de OR niet alleen een onafhankelijk financieel onderzoekgeweigerd, maar ook een onderzoek naar de strategische richting. "Ditbelemmert de OR om inhoudelijk te adviseren.Wij vinden dit zeer teleurstellend, maar tekenend voor de situatie waarin
wij ons bevinden", aldus Daan Willems.
 

Kerngezond

De OR ontving begin juni een adviesaanvraag waarin werd gevraagd 'hoe'XS4ALL te integreren in KPN. Er is geen advies gevraagd 'of' XS4ALL moetworden geïntegreerd: "KPN houdt zich hiermee niet aan de afspraken volgenswelke de OR ook om advies moet worden gevraagd over de vraag 'of' XS4ALLmoet worden geïntegreerd. Deze afspraken zijn in maart gezamenlijkafgestemd."Een goede reden om XS4ALL op te heffen is er volgens de OR ook niet: "XS4ALLis kerngezond, maakt veel winst en heeft nog enorm veel potentie. Privacy en internetveiligheid zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Wij zien hier een belangrijke rol voor XS4ALL in weggelegd."
 

Onzekerheden medewerkers en klanten

De OR besteedt in het advies ook aandacht aan de onzekerheden voor medewerkers: "De plannen van KPN zijn onvolledig, gehaast en rommelig. We hebben enkel een indicatie voor de eerste zes maanden, daarna is het onduidelijk wat er met de medewerkers gaat gebeuren."  De klanten van XS4ALL hebben zich zeer prominent uitgesproken, een petitie tegen de opheffing is meer dan 53.000 maal ondertekend: "Onze klanten zijn in ieder geval duidelijk. Daar komt bij dat velen aangeven niet naar KPN te willen overstappen. Wij vrezen dat veel klanten van XS4ALL zullen overstappen naar een andere provider als het bedrijf KPN wordt. Dat zou desastreus zijn voor KPN." 
 

Besluit

De bestuurder van XS4ALL zal het advies van de OR mee moeten wegen in het uiteindelijke besluit: "Wij zouden het onverantwoord vinden als de bestuurder zijn voorgenomen besluit alsnog gaat uitvoeren, dat is voor niemand goed, niet voor XS4ALL, KPN of voor onze klanten." Indien de bestuurder afwijkt van het advies van de ondernemingsraad, dient
de bestuurder te onderbouwen waarom dat geschiedt. De OR kan binnen een maand na mededeling van het besluit in beroep gaan bij de Ondernemingskamer.
 
De OR voelde zich vorige maand nog genoodzaakt om het enquêterecht te gebruiken: "Wij hebben een enquêtebrief verstuurd vanwege het beleid van KPN richting XS4ALL in de afgelopen jaren, waarvan deze adviesaanvraag het dieptepunt is. Technisch gezien lopen ze parallel en staan ze los van elkaar, maar ze hebben natuurlijk wel raakvlakken. De ondernemingsraad verwacht op korte termijn een reactie vanuit de bestuurder te ontvangen."
 

Bureaus

Media

Marketing