Raad van Toekomst van start gegaan: Actieagenda namens de nieuwe generatie

21-09-2023 (14:51) - Economisch

De Raad van Toekomst, een panel van 10 jongvolwassenen met diverse achtergronden uit heel Nederland, is officieel van start gegaan.

Veel jongvolwassen ervaren een grote afstand tussen wat banken doen en wat er in hun eigen levens speelt. De Raad van Toekomst, een jongerenparticipatie-initiatief van SNS, is in het leven geroepen om deze kloof te dichten. Bij de officiële kick-off stelde de Raad een actieagenda op met drie belangrijke knelpunten waar zij zich het komend jaar op richten.

Belevingswereld jongvolwassenen staat centraal

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Raad van Toekomst droegen de leden verschillende knelpunten aan die zij als jongvolwassenen ervaren in hun dagelijkse omgeving. Uit deze discussie zijn een drietal kwesties geselecteerd waaraan SNS volgens de Raad meer aandacht aan zou moeten besteden. In samenspraak heeft de Raad daarop de volgende actieagenda opgesteld, met onderwerpen:

Kansenongelijkheid – De Raad streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Hoe zorgen we voor gelijke kansen op een woning, stage of werkplek? En hoe kunnen overheid en financiële instituties helpen?
Financiële opvoeding – Wat als financiële opvoeding niet van je ouders komt? Hoe maak je goede keuzes met betrekking tot je financiën en hoe ga je om met schulden – van Klarna krediet tot studieschuld? Financiële educatie zit volgens de Raad onvoldoende in het basis lespakket. Welke rol speelt het onderwijs? En welke rol is weggelegd voor de bank?
De ‘dag van Morgen’ – Zorgen over morgen? De Raad van Toekomst agendeert haar financiële toekomst nú. Denk hierbij aan de houdbaarheid van het pensioenstelsel, maar ook de rol van de bank op het gebied van duurzaamheid en overconsumptie.

Koptelefoons af

De samenstelling van de Raad is divers, met uiteenlopende achtergronden, levensfases en interesses. Toch merken de jongvolwassenen dat ze veelal tegen dezelfde knelpunten aanlopen. De kracht van de Raad zit dan ook in het collectief, in een tijd waarin individualisme volgens de leden steeds merkbaarder is. “We leven in een land waar iedereen zo met zichzelf bezig is,” zegt raadslid Ted Wijnen. “Het is verfrissend om als Raad van Toekomst nu eens naar onze generatie te kijken als één groter geheel." Raadslid Marlon Kisteman vult aan: "Dat herken ik heel erg. Soms kijk ik om mij heen en zie ik iedereen met koptelefoons in zijn eigen wereld weggedoken. Dan denk ik: shit, ik heb ook een koptelefoon op. Misschien moet ik die wat vaker afzetten."

Jongvolwassenen als actief adviesorgaan 

SNS wil met de Raad van Toekomst de nieuwe generatie een nadrukkelijke stem geven in het beleid van de bank. Angela Eijlander, directeur van SNS: “We willen een ander soort bank zijn, een menselijke bank. Juist jongvolwassenen moeten kunnen vertrouwen op een toekomst waarin zij gelijke kansen krijgen. Om die toekomst te bewerkstelligen is het belangrijk om deze groep, de Raad van Toekomst, actief te betrekken bij ons beleid en ons door hen te laten adviseren met onderwerpen die zij zelf aandragen. Dit is precies wat ze gedaan hebben met de opgestelde actieagenda. Samen met de Raad van Toekomst kijken we nu hoe we hier als bank invulling aan kunnen geven.” De Raad van Toekomst bestaat uit een panel van tien jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Het uitgangspunt van de samenstelling is dat de Raad de nieuwe generatie zo breed mogelijk dient te vertegenwoordigen, gelet op diversiteit van sociale achtergrond, regionale spreiding en verschil in opleidingstype. 


Bureaus

Media

Marketing