SNS spreekt duidelijke taal in onderzoek naar financiën jongeren

SNS spreekt duidelijke taal in onderzoek naar financiën jongeren

16-11-2022 (11:26) - Economisch

Nederlandse jongvolwassenen hebben onvoldoende begrip van financiële informatie om goede keuzes te kunnen maken, concludeert SNS uit onderzoek. Maar 22% van jongvolwassenen (18-35 jaar) zou alles begrijpen van de brieven die ze krijgen van instanties zoals de Belastingdienst of een energieleverancier. SNS wil stappen gaan zetten om te zorgen dat onbegrijpelijke taal niet voor verdere financiële ongelijkheid zal zorgen.

Maar liefst 71% van de Nederlandse jongvolwassenen gaat naar Google om het antwoord te vinden als ze financiële begrippen niet kennen. Maar 12% gaat terug naar de bron van de informatie om meer uitleg te vragen. Gemiddeld geven de jongvolwassenen hun persoonlijke financiën een 6,7. Eén op de zes geeft aan onvoldoende grip te hebben op de persoonlijke situatie. Geen al te rooskleurige situatie dus.

Angst voor stijgende prijzen

De stijgende prijzen eisen z’n tol, bijna driekwart van de Nederlandse jongvolwassenen is bang voor de (nog verder) stijgende prijzen en 38% volgt minder nieuws vanwege de negatieve financiële berichten. Ook vindt bijna 80% dat banken meer begrijpelijke taal moet gebruiken. “Dit zijn duidelijke cijfers, we moeten met z’n allen als financiële sector aan de slag en bij SNS pakken we deze handschoen op”, geeft Marieke Tiesinga, adviseur Maatschappelijke Impact bij SNS, aan. “Financiële kennis realiseer je niet namelijk alleen door het geven van de juiste informatie, het gaat er ook om hoe je deze informatie brengt. We zien in dit onderzoek en merken in onze gesprekken met consumenten en ondernemers dat er behoefte is aan begrijpelijke - online te vinden - informatie. De eerste stap hierin is dat wij informatie geven waar iedereen toegang tot heeft. Dat doen we natuurlijk op onze website, maar begint al op jonge leeftijd. Daarom bieden we met ons Eurowijs programma scholen gratis lesmateriaal aan. Taal mag geen barrière vormen, maar juist verbinden. We nemen dit dan ook serieus en gaan met deze feedback aan de slag.” SNS heeft een meldpunt geopend zodat consumenten direct aan hen duidelijk kunnen maken waar ze onbegrijpelijke taal van SNS tegenkomen. Dit kan via ditbegrijpikniet@sns.nl.  


Bureaus

Media

Marketing