Verbod gokreclame online casino’s uitgelegd

Verbod gokreclame online casino’s uitgelegd

29-01-2024 (15:05) - Economisch

De online gokmarkt is in 2021 gelegaliseerd en heeft de weg vrijgemaakt voor online casino’s om in Nederland kansspelen aan te bieden. Dit mag echter alleen met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Er zijn al meer dan zesentwintig Nederlandse gokbedrijven met een dergelijke licentie die uiteraard op allerlei manieren reclame maken om spelers aan te trekken. Vanaf het begin zijn de consumenten overspoeld met gokreclame en zelfs zodanig dat de overheid zich zorgen maakte. Daarom zijn er wettelijke regels en richtlijnen opgesteld betreffende een uitgebreid verbod op ongerichte gokreclame. Dit alles om kwetsbare groepen bescherming te bieden tegen het risico van gokverslaving.

Geen bekende Nederlander meer te zien

Op het moment dat de gokmarkt in Nederland legaal was, overspoelden de online kansspelbedrijven de televisie met reclames. Daar waren vooral bekende Nederlanders als rolmodel in te zien, zoals voormalige profvoetballers. Denk maar aan de getroonde koning in reclame voor sportweddenschappen. Hier is door de overheid al snel korte metten mee gemaakt, zodat er nu in geen enkel gokreclame van online casino’s nog een bekende Nederlander te zien is. De rolmodellen zijn uit beeld verdwenen, maar de ongerichte televisiereclame verdween vanaf 1 juli 2023 zelfs helemaal van het toneel.

Kansspelen op afstand: verbod op ongerichte gokreclame

De Kansspelautoriteit heeft op 26 mei 2023 de richtlijnen gepubliceerd betreffende het verbod op ongerichte reclame. Dit verbod trad in op 1 juli 2023 en moest jongeren en andere kwetsbare groepen beschermen tegen het risico op gokverslaving. Er was vanaf dan geen gokreclame meer op televisie te zien of op de radio te horen. Ook in tijdschriften en kranten verschenen er geen advertenties meer van online casino’s en bookmakers. Er geldt verder een verbod op reclame in abri’s net als op billboards in de openbare ruimte. Het is evenmin nog toegestaan om gokreclame te vertonen in bioscopen of in horecazaken.

Beperkt gokreclame toegestaan onder voorwaarden

De Kansspelautoriteiten laat in de richtlijnen weten dat het onder bepaalde voorwaarden is toegestaan om via specifieke kanalen gokreclame te vertonen. Dit mag onder meer via direct mailing naar ontvangers. Ook is het toegestaan om in de online spelomgeving van het platform reclame te maken voor online gokken. Dit geldt eveneens voor social media en voor on-demand televisie.

Inspanningsverplichting en resultaatsverplichting

Er is bij de toegestane vormen van gokreclame altijd een inspanningsverplichting van toepassing voor de aanbieders van online kansspelen. Dit om te voorkomen dat kwetsbare groepen gokreclame te zien krijgen. Er is onder meer een resultaatsverplichting waar de gokbedrijven aan gehouden zijn. Dit houdt in dat minimaal 95% van het bereik uit personen van minimaal 24 jaar bestaat en moet bovendien aangetoond worden door de gokbedrijven. Verder geldt dat ontvangers van gokreclame in de gelegenheid gesteld moeten worden aan te geven geen reclame meer te willen ontvangen.

Bescherming van jongvolwassenen

Het uitgebreid verbod op ongerichte gokreclame komt er om jongvolwassenen te beschermen tegen de risico’s van kansspelverslaving. Het is voor minderjarigen overigens niet toegestaan om deel te nemen aan online kansspelen. Dit mag pas vanaf de leeftijd van 18 jaar. Jongvolwassenen in de leeftijd tot 24 jaar worden door de overheid gezien als een kwetsbare groep. Dit is ook de reden dat online casino’s bijvoorbeeld geen promoties aan deze groep mogen aanbieden. Een casino bonus is wat dat betreft alleen beschikbaar voor personen die minimaal 24 jaar zijn.

Uitzondering hybride gokbedrijven

Er zijn verschillende hybride gokbedrijven die naast een online casino over fysieke vestigingen beschikken. Dit geldt voor Jacks.nl en Jack’s Casino net als voor Holland Casino en Holland Casino Online. Deze vergunninghouders mogen wel ongerichte gokreclame maken, maar dan moet wel duidelijk zijn dat het reclame voor fysieke kansspelen betreft. Online kansspelen mogen dus geen deel uit maken van de reclame. De gokreclame mag ook niet zo opgevat worden dat de indruk wordt gewekt dat het om het aanprijzen van online kansspelen gaat.

In de toekomst: verbod op sponsoring

Aanbieders van online kansspelen maken volop gebruik van de mogelijkheid om sportclubs, zoals voetbalclubs te sponsoren. Dit is te zien aan gokreclame op shirts, maar ook op de boarding rondom de sportvelden. Sponsoring valt onder de noemer van ongerichte reclame en wordt in de toekomst eveneens verboden. Er geldt een overgangstermijn voor sponsorovereenkomsten die voor 1 juli 2023 zijn afgesloten. Het is daarbij toegestaan om in de overgangstermijn tot 1 juli 2025 clubs te sponsoren. Rolmodellen mogen hier overigens geen rol in spelen. Er komt tevens een verbod op het sponsoren van evenementen en televisieprogramma’s. Hier komt eerder een einde aan, want het verbod gaat in per 1 juli 2024.

Online gokreclame maken

Er blijven maar weinig kanalen over voor de gokbedrijven om reclame te maken voor online gokken. Een belangrijk kanaal is internet. Het blijft toegestaan om internet te gebruiken voor het aanprijzen van aanbieders van online kansspelen. Dit kan door content te maken en deze in de organische resultaten van de zoekmachine te laten zien. Een andere manier is om spelers die al geregistreerd staan met een account bij een online casino te benaderen. Dit kan via direct mailing, maar hierbij moet het gokbedrijf dus wel onderscheid maken in de leeftijd. Het blijft verboden om via direct mailing een jongere beneden 24 jaar een casino bonus in het vooruitzicht te stellen.

“Sinds april vorig jaar is affiliate marketing in deze niche radicaal veranderd. In plaats van vooral bezig zijn met maken van publiceren van nuttige informatie voor bezoekers, is veel van onze tijd en budget opgegaan aan het compliant maken van onze affiliate website onlinecasino.amsterdam”, aldus Michael (hoofdredactie onlinecasino.amsterdam).

Internationale ongerichte gokreclame

Ongerichte reclame blijft uiteraard wel op andere manieren zichtbaar via de televisie. Er zijn bijvoorbeeld allerlei voetbalclubs in het buitenland die een gokbedrijf als sponsor op het shirt hebben staan. Een internationale aanbieder van online kansspelen mag dan wel een buitenlandse voetbalclub sponsoren, maar geen Nederlandse voetbalclub. Wat dat betreft blijft ongerichte gokreclame natuurlijk wel bestaan. Bovendien is de kwetsbare groep het meest actief op internet en social media, waar de gokreclame ook gewoon voorbij blijft komen.

Toezicht door Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is een orgaan dat toezicht houdt op gokbedrijven en mag bij overtreding van de regels handhavend optreden. Na de invoering van het verbod op ongerichte gokreclame per 1 juli 2023 is de Ksa aan het monitoren hoe dit in de praktijk uitpakt. Wellicht dat er naar aanleiding van de uitwerking in de praktijk verdere verduidelijking komt of een andere invulling van de regels in 2024.
 


Bureaus

Media

Marketing