AFAS Foundation en Edukans bundelen krachten om werkloosheid tegen te gaan

28-03-2023 (10:27) - Opleidingen

AFAS Foundation en Edukans gaan een driejarige samenwerking aan om werkloze jongeren in Kenia aan werk te helpen. Net als in Nederland hebben ze daar een enorm te kort aan jongeren met een praktijk gerichte opleiding.

Het doel van de samenwerking is om 9.000 jongeren te trainen in relevante vaardigheden om daarmee zelf een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Dit zorgt voor een beter toekomstperspectief voor henzelf en hun families. De grootste reden van werkloosheid onder Keniaanse jongeren is de enorme kloof tussen de vaardigheden van de jongeren en de behoefte van de arbeidsmarkt.

Daarom biedt Edukans in samenwerking met AFAS Foundation een programma aan waar 30 mbo’s in Kenia aan mee werken om de kwaliteit van hun opleidingen te verbeteren. Naast praktische vaardigheden, zoals ambacht in de kleding-, metaal- en elektriciteitsindustrie, is er ook aandacht voor ondernemersvaardigheden en digitale vaardigheden. Zo leren jongeren een professioneel profiel op te bouwen waarmee ze online kunnen solliciteren.

Ook worden de opleidingen gelinkt aan het bedrijfsleven om onder meer stages te faciliteren. Op deze manier kunnen jongeren praktijkervaring opdoen en sluiten de vaardigheden die zij leren beter aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven.