Als je niet meer beter wordt

Als je niet meer beter wordt

17-11-2022 (10:20) - Campagnes

De nieuwe campagne van D&B, Open Now en TBWA (DOT) voor het ministerie van VWS richt zich op mensen die de diagnose hebben gekregen dat (de kans bestaat) dat zij niet meer beter worden. Deze campagne belicht aan de hand van persoonlijke verhalen de voordelen van palliatieve zorg voor de kwaliteit van je leven.

Voor mensen die niet meer beter kunnen worden, is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk informatie krijgen over palliatieve zorg, zodat zij op tijd hun wensen en behoeften kunnen uitspreken naar een naaste of zorgverlener om passende zorg te krijgen.

Informatie over mogelijkheden

Van de 169.000 sterfgevallen in 2020, hadden ongeveer 106.000 palliatieve zorg en ondersteuning nodig. Toch constateren we dat mensen niet of niet op tijd gebruik maken van palliatieve zorg doordat ze niet weten wat het is, er geen gesprek over voeren en hun keuzes niet/onvoldoende vastleggen. Daarnaast blijken mensen het onterecht te associëren met alleen de laatste terminale levensfase en zijn ze vaak niet op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van palliatieve zorg, zoals lichamelijke, psychische, sociale zorg en zingeving.

Persoonlijke verhalen

Deze campagne belicht aan de hand van de persoonlijke verhalen van Jolanda en Michiel de voordelen van palliatieve zorg voor de kwaliteit van je leven. Een professionele schilder maakt een portret van hen waarna ze vervolgens zelf het penseel, die symbool staat voor de eigen regie, in handen nemen om hun levensverhaal af te maken. Ook laten ze zien wat zij nog belangrijk vinden. Er is namelijk niet één pad te bewandelen binnen palliatieve zorg, maar mensen hebben verschillende mogelijkheden en kunnen hierin zelf beslissen.

Credits

Bureau & Creatie: Open Now (DOT)
Regie & Productie: Tessa Louise Pope voor BRUUT Amsterdam
Fotografie: Isabell Janssen
PR: HvdM
Mediabureau: Initiative Media
Verantwoordelijk bij Rijksoverheid: Emiel Lijbrink & Dennis Cohen (Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport)