Campagne KNGF Geleidehonden: #opendeuren

29-09-2022 (11:33) - Campagnes

Nog te vaak staan mensen met een beperking wegens hun hulphond voor een dichte deur. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 mensen met een hulphond wordt geweigerd door onder meer winkeliers, horecagelegenheden en/of sportverenigingen. In de nieuwe campagne roept Het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden) Nederland op de deuren te openen.

Wettelijk gezien mogen bazen van hulphonden niet de toegang worden geweigerd in het kader van wettelijke toegankelijkheid. Toch gebeurt dit in de praktijk nog erg vaak. Vooral mensen met een niet-zichtbare beperking zoals PTSS, epilepsie en autisme ervaren hierdoor een extra drempel om vrij te kunnen leven en bewegen. In de campagne, bedacht door contentmarketingbureau Yune, wordt Nederland opgeroepen haar deuren te openen.

Campagne #opendeuren

Consumenten kunnen via de actiewebsite een gratis stickerpakket aanvragen dat ze vervolgens aan hun favoriete winkelier, sportvereniging of horecagelegenheid kunnen overhandigen. Door de Hulphond-is-welkom-sticker op de deur- of winkelruit te plakken, geven deze ondernemers vervolgens aan dat ze iedereen met een hulphond welkom heten.

Onwetendheid

Vaak berust een weigering op onwetendheid. ‘Een medewerker die iemand vanwege de hulphond de toegang ontzegt, is veelal niet op de hoogte van de wetgeving’, zegt Monique Dolfing, directeur KNGF Geleidehonden. ‘Een hond weigeren om hygiëne is ook een veelgehoorde reden. In de Hygiënecode voor horecazaken staat echter duidelijk vermeld dat assistentiehonden toegang moeten hebben tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants. Een weigering vanwege de hond kost veel energie. Dat is onnodig leed en dat willen we veranderen met de campagne #opendeuren.’

De campagne Open Deuren is sinds deze week live en zichtbaar via de owned en social kanalen van KNGF Geleidehonden.