The Family lanceert campagne voor Maandag: The Comeback Crew

The Family lanceert campagne voor Maandag: The Comeback Crew

16-11-2023 (11:30) - Campagnes

Wie het nieuws volgt weet: de arbeidsmarkt staat onder druk. Mede door de vergrijzing zal het tekort aan personeel in verschillende sectoren de komende jaren alleen maar toenemen.

Maandag denkt dat een deel van de oplossing voor het krappe aanbod op de arbeidsmarkt dichtbij is. Samen met The Family Amsterdam ontwikkelde het bedrijf: The Comeback Crew!

Senior bijdrage 

Het aantal ervaren vakmensen van 55 jaar en ouder dat staat te popelen om weer aan de slag te gaan, is het afgelopen jaar opvallend gestegen. Uit onderzoek vanuit Maandag blijkt een toename van maar liefst 688%. Voor Maandag reden om deze groep nu eens centraal te stellen. Jacqueline Post, CEO bij Maandag: “Wij omarmen al langer 55-plussers die een schat aan ervaring hebben. Door werk aan te bieden dat bij hen past. Het is een groep die te maken heeft met vooroordelen en discriminatie.”

Comeback

Met The Comeback Crew vraagt Maandag speciale aandacht voor deze doelgroep. Enerzijds door senioren te motiveren en uit te nodigen om weer actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Anderzijds door te wijzen op de waardevolle bijdrage die oudere werknemers kunnen leveren aan werkgevers, de samenleving en de economie. Een gedachte die naadloos aansluit bij Maandag.

Ed van Bennekom
: “In mijn naaste omgeving zie ik veel gepensioneerden die nog steeds veel zin hebben om te werken. Bijvoorbeeld mijn vader van 74 jaar die nog steeds muziekles geeft op verschillende scholen. Met deze campagne willen we meer senioren enthousiasmeren om een comeback te maken!”