DDW22: The mission continues

30-10-2022 (20:17) - Design

Dutch Design Week 2022 (DDW) stond afgelopen week in het teken van ons klaarmaken voor alles wat er op ons als samenleving afkomt en het smeden van slimme coalities om daarmee om te kunnen gaan.

Get Set… We’re on a mission! was het thema van DDW22. Een sterk gevoel van urgentie was duidelijk terug te zien bij de ontwerpers en studio’s die deelnamen aan DDW22. Concrete actie, oplossingen en betekenisvolle samenwerkingen kenmerkten deze editie van Dutch Design Week.

De aantrekkingskracht van DDW22 was volgens de organisatie groot, ook op internationale bezoekers, beleidsmakers en organisaties die de kracht van design onderkennen: 'Een geslaagde editie, waarin deelnemers en bezoekers elkaar inspireerden met positieve verhalen die het vertrouwen en optimisme voeden. Samen kunnen we een betere toekomst vormgeven.'

nieuwe generatie ontwerpers staat op

Miriam van der Lubbe, Creative Head van Dutch Design Week: “We zien dat een nieuwe generatie ontwerpers is opgestaan. Zij reflecteren op de vele complexe en urgente vraagstukken van deze tijd. Dutch Design Week is een uniek platform, waar de ontwerpcommunity hun vernieuwende ideeën deelt en de interactie aangaat met bezoekers, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Terwijl DDW qua bezoekersaantallen terug is op het niveau van topjaar 2019, blijven we focussen op kwaliteit en het in positie brengen van deze onmisbare ontwerpkracht. De ambitie en noodzaak om te groeien naar het beste platform is groter dan ooit.”