Action publiceert financiële resultaten: groei houdt aan

21-03-2024 (10:36) - Economisch

Non-food discounter Action publiceert zijn financiële resultaten. In 2023 steeg de netto-omzet van Action met 27,8% naar €11,3 miljard, grotendeels als gevolg van de omzetgroei op vergelijkbare (‘like-for-like’) basis van 16,7%. De operating EBITDA steeg met 34% naar €1.615 miljoen. Action voegde 303 nieuwe winkels toe en had eind 2023 in totaal 2.566 winkels in 11 landen. Action creëerde 8.988 banen en had 69.040 medewerkers in dienst met 155 verschillende nationaliteiten.

In 2023 voltooide Action de voorbereiding voor de introductie in Portugal. Op 29 februari 2024 opende de eerste winkel in Porto, snel gevolgd door een tweede winkel in Coimbra.

Uitstoot verminderen

Action boekt ook voortgang met zijn duurzaamheidsprogramma in zijn streven om de doelstellingen van de vier pijlers People, Planet, Product en Partnership te realiseren. CEO Hajir Hajji: "We verminderen de uitstoot van onze eigen activiteiten en hebben onze indirecte (scope 3) CO2-emissies in kaart gebracht als basis voor de reductiestrategie. We blijven ons voortdurend richten op het verbeteren van zowel productkwaliteit als duurzaamheid.”

In absolute zin heeft Action de CO2-uitstoot uit eigen operatie (scope 1 en 2) met 46% verminderd ten opzichte van basisjaar 2021. Hiermee ligt Action op schema om in absolute zin de CO2-reductiedoelstelling van 60% in 2030 voor wat betreft de eigen operatie (scope 1 en 2) ten opzichte van referentiejaar 2021 te realiseren.

Daarnaast heeft Action nu ook de indirecte (scope 3) CO2-emissies in kaart gebracht met 2021 als referentiejaar: 5,5 miljoen ton CO2. Om CO2-reductiedoelen te ontwikkelen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, heeft Action zich inmiddels gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative (SBTi).
 


Bureaus

Media

Marketing