Het Nationale Ballet ontvangt financiële steun voor project 750 jaar Amsterdam

Het Nationale Ballet ontvangt financiële steun voor project 750 jaar Amsterdam

01-02-2024 (14:59) - Economisch

Het Nationale Ballet heeft een cheque ontvangen ter waarde van 300.000 euro van de VriendenLoterij voor de realisatie van het project Heel Amsterdam Danst.

Ter ere van het 750-jarig jubileum van de stad Amsterdam ontwikkelt Het Nationale Ballet een dansproject waarin bewoners van de stad worden uitgenodigd en geïnspireerd om mee te dansen op een professionele choreografie. Met deze bijdrage kan het project daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Vieringsjaar

Naast de substantiële bijdrage van de VriendenLoterij ontvangt het project ook subsidie uit de regeling ‘Kunst en Cultuur Amsterdam 750’. Heel Amsterdam Danst is een van de zeven projecten waaraan subsidie is toegekend. De projecten die door een onafhankelijke commissie gehonoreerd zijn voegen naast het reguliere culturele aanbod iets unieks toe aan het vieringsjaar van Amsterdam 750.

Verbinding

Ted Brandsen, directeur Het Nationale Ballet: “Dit wordt geen reguliere voorstelling, maar een project dat over acht maanden tijd in de zeven stadsdelen van Amsterdam weerklank vindt. Het project betrekt dansers en niet-dansers van allerlei achtergronden, niveaus en leeftijden en is een viering van wat dans betekent voor mensen. De focus van dit project ligt op verbinding door dans. En dat mede dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij.”

Steun

Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: “Bij de VriendenLoterij worden we enthousiast van projecten waarin de verbinding wordt gezocht. En dat is precies wat Het Nationale Ballet met het project Heel Amsterdam Danst doet! Onder de vlag van 750 jaar Amsterdam, verbinden zij door de hele stad mensen en (amateur-)dansgezelschappen van allerlei stijlen, achtergronden, niveaus en leeftijden in een viering van dans. We zijn er trots op dat zij dit unieke project dankzij de steun van onze deelnemers mogelijk kunnen maken.”

Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2022 opgeteld een bedrag van € 134,8 miljoen schenken aan 57 culturele partners en meer dan 3.500 clubs en verenigingen. 


Bureaus

Media

Marketing