Teveel casino reclames zorgt voor irritaties onder veel mensen

Teveel casino reclames zorgt voor irritaties onder veel mensen

24-05-2022 (17:26) - Economisch

Sinds het afgelopen jaar is er een nieuwe wet met betrekken tot kansspelen ingetreden en sindsdien zijn er veel klachten over het grote aantal reclames op de TV en radio dat voorbijkomt voor online casino’s. Vanuit de wetgeving worden er een heel aantal eisen gesteld aan de reclames worden, maar desondanks is er toch vrees voor een overschot aan gokreclames. Zowel Kamerleden als de samenleving irriteren zich aan de reclames en willen dat er zo snel mogelijk wat aan gedaan wordt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de reclames jongeren en kinderen bereiken, en het lijkt erop dat dat nu wel gebeurt. In dit artikel zullen we verder ingaan op waar die angst voor een overschot aan gokreclames precies vandaan komt.
 

De nieuwe wetgeving die ten grondslag lag aan de toename in reclame

Sinds oktober 2021 is het legaal voor online casino’s om te opereren in Nederland. Ook bestaat sindsdien Cruks, wat staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Ieder legaal casino moet hier bij aangesloten zijn. Dus een casino zonder aansluiting bij Cruks zul je in Nederland steeds minder vinden. Gokkers kunnen zich bij Cruks inschrijven als ze zichzelf willen beschermen tegen een gokverslaving. Als je ingeschreven staat in het Cruks, mag je voor 6 maanden lang niet meespelen in een casino. Je kunt je tussendoor niet uit Cruks uitschrijven. Vrienden of familieleden kunnen ook iemand inschrijven als ze het vermoeden hebben dat er sprake is van een gokverslaving. Er volgt dan een uitgebreid onderzoek dat gedaan wordt door de Kansspelautoriteit, om te kijken of die persoon echt gokverslaafd is. Als dat zo is, mag de persoon dus 6 maanden lang niet meespelen in een casino. De opening van Cruks ging echter niet vlekkeloos. Het systeem werkte de eerste dagen niet, waardoor probleemgokkers zich nog niet konden inschrijven. Ook openden een aantal online casino’s hierdoor later hun deuren, omdat ze nog niet optimaal konden opereren. Hierdoor heeft nog niet iedereen vertrouwen in het systeem, maar hopelijk blijft Cruks vanaf nu gewoon werken zoals het moet. De invoering van deze nieuwe wetgeving is dus de reden voor de plotselinge toename in reclames voor online casino’s.  Doordat het nu legaal is voor online casino’s om open te gaan in Nederland, worden er heel veel reclames uitgezonden op de TV en de radio zodat elk casino in beeld komt. Elk casino wil namelijk zoveel mogelijk nieuwe leden werven, en er zijn zelfs zoveel reclames dat de mensen geïrriteerd worden en het als een probleem zien. Toch zijn er wel degelijk veel regels opgesteld omtrent reclames voor online casino’s die dit tegen zouden moeten gaan. Hieronder bespreken we die regels in het kort.
 

Regels omtrent reclame maken voor online casino’s

Er zijn al een aantal regels omtrent reclame maken voor online casino’s. Zo mogen er tussen bepaalde tijden geen reclames worden uitgezonden, mogen er geen bekende Nederlanders in de reclames voorkomen en mogen de reclames niet gericht worden op gokverslaafden. Ook mogen er in de reclames geen personen voorkomen die onder de 25 jaar zijn en er mag geen reclame gemaakt worden tijdens sportwedstrijden, paardenrennen of harddraverijen als de reclame gericht is op de kijkers of toeschouwers van deze activiteiten. Dit zijn slechts een aantal van de regels die er nu gelden omtrent het uitzenden van reclames voor online casino’s. Op de website van de Kansspelautoriteit is het volledige overzicht van regels te vinden. Na de recente ophef over de toename in hoeveelheid reclames zijn deze regels echter ter discussie komen te staan. Zijn ze wel streng genoeg, of moeten ze worden aangescherpt?
 

Moeten de reclameregels worden aangescherpt? 

Sinds er zoveel reclames uitgezonden worden voor online casino’s, leeft er een angst onder de online casino uitbaters. De reclames worden namelijk afgevuurd op de mensen in een korte tijd, waardoor de mensen zich zullen irriteren. Sommige partijen vragen zich af of er een limiet moet komen op het aantal reclames. Zo willen grote bedrijven zoals Holland Casino en de Nederlandse Loterij dat er per tv-reclameblok maximaal drie reclames voor online gokken worden uitgezonden. En niet alleen in Nederland zijn er irritaties rondom de overvloed aan reclames, maar ook in Zweden is dit het geval. Daar is namelijk onlangs ook de markt geopend voor legale online casino’s en proberen ze casino zonder Cruks te beperken. Inmiddels heeft Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind afgelopen week aangegeven dat een te strenge aanpak van casino’s zonder Cruks ook kan leiden tot het uitwijken van Nederlandse gokker naar buitenlandse casino’s. Omdat dit het gevaar is van te strenge maatregelen, is het nog niet duidelijk wat er met de regels gaat gebeuren. Echter zijn er ook Kamerleden die een motie hebben ingediend. Wat voor motie hebben zij precies ingediend?
 

Kamerleden willen reclamecode voor online marketing voor online casino’s

Er zijn Kamerleden die een motie hebben ingediend om de reclamecode die de Kansspelautoriteit heeft opgesteld voor de TV en radio, ook door te trekken voor de online omgeving. Vooral ook om jongeren te beschermen, want op dit moment kunnen de reclames zowel jongeren als kinderen bereiken. Ze willen dat er een onderzoek wordt gedaan in hoeverre de reclames nu jongeren en kinderen bereiken. Niet alleen de Kamerleden zijn hiermee bezig, maar ook stemmen uit de samenleving komen op, omdat zij zich tegen de hoeveelheid reclames vanuit de gokindustrie aan het verzetten zijn. Zo ook jongerenwerker Marco uit Zutphen, die helemaal niet blij is met de nieuwe wet. Hij werkt dagelijks met verslaafde jongeren en denkt dat door de nieuwe wet en de hoeveelheid reclames, meer jongeren met gokproblemen te maken zullen krijgen. Hij uitte zijn frustratie in een LinkedIn post die viraal ging en door voor mensen gedeeld werd. Marco zal dus niet de enige persoon uit de samenleving zijn die bang is dat jongeren nu sneller zullen kampen met gokproblemen. Het is nog maar de vraag wat de nieuwe regels zullen worden omtrent de reclames, want de maat zal inmiddels vol zijn bij veel mensen.
 

Conclusie

De nieuwe wet heeft dus al voor veel ophef gezorgd, zowel onder de Kamerleden als onder de samenleving, maar ook onder de casino’s. Het is dus wel duidelijk dat er iets veranderd moet worden aan de regels omtrent de reclames, voordat de irritaties nog erger worden. Welke maatregelen er genomen gaan worden, moet nog maar blijken. Als er te strenge regels komen, kan dit er weer voor zorgen dat spelers naar buitenlandse casino’s trekken. Aangezien dit juist voorkomen moet worden door de nieuwe wetgeving, moet er goed na worden gedacht over het eventueel aanpassen van de maatregelen. Wellicht komen er een aantal regels bij om te kijken of dat voor verbeteringen zorgt, en kunnen die vervolgens altijd weer aangescherpt worden als er niks veranderd. 


Bureaus

Media

Marketing