Wat moet ik doen als mijn bedrijf aansprakelijk wordt gesteld?

Wat moet ik doen als mijn bedrijf aansprakelijk wordt gesteld?

11-03-2024 (16:01) - Economisch

Ontvang je een aangetekende brief waarin je aansprakelijk wordt gesteld voor materiële schade, letselschade en/of gevolgschade? Dan is het verstandig om snel actie te ondernemen en de brief niet te laten liggen. Maar wat moet je precies doen als je zo’n brief ontvangt? Als onderneming doorloop je enkele stappen.

Stap 1: informatie verzamelen

Allereerst verdiep je je in de claim. Waar wordt je precies voor aansprakelijk gesteld en herken je je in de situatie? Als de aansprakelijkheid zich richt op één van je producten, werknemers of onderaannemers, ga dan voor de zekerheid met de verantwoordelijke in gesprek, zodat je precies weet wat er is gebeurd. Probeer dit op zo kort mogelijke termijn te doen, zodat de situatie nog vers in het geheugen zit en je snel kunt reageren op de claim.

Stap 2: type aansprakelijkheid bepalen

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid waar je als ondernemer mee te maken kan krijgen, waaronder bedrijfs-, beroeps-, product- en werkgeversaansprakelijkheid. We lichten kort toe wat deze vormen inhouden:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Onder bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen materiële, letsel en gevolg schadegevallen die zijn veroorzaakt onder werktijd door jou of een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een klant die bij jou op kantoor uitglijdt over een gedweilde vloer (zonder waarschuwingsbord) en zijn been breekt.

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid omvat alle schade door beroepsmatige fouten. Deze aansprakelijkheid komt vooral voor bij adviserende beroepen, zoals advocaten en notarissen. Een voorbeeld hiervan is wanneer er door een rekenfout of foutief advies schade ontstaat bij een klant, zoals wanneer een medewerker van een technisch adviesbureau een verkeerde tekening maakt, waardoor de fundering van een nieuw pand niet goed is en het gebouw verzakt.

Productaansprakelijkheid

Bij productaansprakelijkheid gaat het om schade of letsel dat veroorzaakt is door één van jouw producten dat gebrekkig blijkt. Denk bijvoorbeeld aan een op hol geslagen machine die een bedrijfsruimte beschadigt of waaraan een personeelslid zich bezeert.

Werkgeversaansprakelijkheid

bijvoorbeeld wanneer een werknemer een ongeval op de werkvloer heeft, dat is veroorzaakt door een onveilige werksituatie.

Stap 3: Verzekering inschakelen

Heb je een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering? Dan is de tweede stap die je zo snel mogelijk zet (bij voorkeur zelfs gelijktijdig met de eerste stappen) het inschakelen hiervan. Dit kan zowel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn. Dit zijn twee verschillende verzekeringen en vergoeden beide verschillende soorten schade.

De meeste aansprakelijkheidsvormen uit stap 2 vallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): bedrijfs-, product- en werkgeversaansprakelijkheid. Met deze verzekering verzeker je je voor materiële, letsel en gevolgschade, wat veroorzaakt is door jou, je medewerkers of je producten.

Beroepsaansprakelijkheid valt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Onder beroepsaansprakelijkheid wordt financiële schade gerekend die veroorzaakt is door een beroepsfout, zoals foutief advies of een ontwerpfout.

De verzekeraar helpt je bij het beoordelen van de situatie: ben je inderdaad aansprakelijk? Is de claim terecht, en zo ja, hoeveel schadevergoeding ben je de indiener verschuldigd? Meestal handelt je verzekeraar alles af met behulp van jouw input en vergoedt deze de schade van degene die de claim bij je heeft ingediend.

Stap 4: Na afloop: zijn er interne veranderingen nodig?

Als de aansprakelijkheidsclaim is afgerond, is het verstandig om na te gaan of er interne veranderingen nodig zijn. Kun je hetgeen waarvoor je aansprakelijk gesteld bent in de toekomst voorkomen of was het echt een eenmalig incident? Door hier goed naar te kijken, kun je je in de toekomst een hoop gedoe besparen en je weer richten op zaken waarmee je je onderneming naar een hoger niveau tilt.
 


Bureaus

Media

Marketing