Nederland loopt achter op inclusiviteit en diversiteit

Nederland loopt achter op inclusiviteit en diversiteit

17-04-2024 (11:45) - Inclusiviteit

Het merendeel van Nederlandse organisaties en bedrijven heeft momenteel geen beleid voor diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Indeed onder honderden werkgevers, werknemers en HR-verantwoordelijken. Ruim een kwart van de werknemers weet überhaupt niet of er op hun werkplek iemand is aangesteld om de diversiteit en inclusie te bevorderen.

Het onderzoek onder meer dan 11 landen laat zien dat Nederland achterloopt als het gaat om het bevorderen van diversiteit, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Slechts 38 procent van de werkenden in Nederland geven aan dat hun organisatie een beleid heeft voor het bevorderen van diversiteit. Daarnaast blijkt dat 35 procent van Nederlandse organisaties een werknemer heeft die zich hiermee bezighoudt. In de andere landen is dit 44 procent van de organisaties, waardoor Nederland op dit vlak achterloopt.

Unconscious bias

Een andere bevinding van dit onderzoek is dat Nederland behoort tot een van de landen waarbij training en voorlichting over onbewuste vooroordelen het minst wordt gegeven. Hoewel meer dan de helft van de Nederlandse leidinggevenden aangeven rekening te houden met verschillende perspectieven tijdens sollicitatiegesprekken, hebben slechts 26 procent van de bedrijven training en voorlichting met als doel onbewuste vooroordelen over sollicitanten weg te nemen.

Weinig urgentie

Volgens het onderzoek is de urgentie voor het onderwerp niet groot. Zo geeft 43 procent van de respondenten aan dat de urgentie op inclusiviteit en diversiteit onveranderd blijft en niet groeit. Zeven procent denkt zelfs dat de prioriteit om stappen te zetten op dit thema afneemt en bijna 40 procent weet niet of er de komende jaren iets zal veranderen. Toch denkt ruim een derde van de respondenten dat het toenemend gebruik van technologie en AI een positief effect zal hebben op het diversiteitsbeleid in de toekomst.

“We zien in het onderzoek bereidwilligheid onder werkgevers om te veranderen, maar zij vertalen dat vaak niet meteen in concrete actie”, zegt Stan Snijders, Managing Director Indeed Benelux. “Belangrijk voor ondernemend Nederland is om dit urgente onderwerp niet als een tijdelijk thema te zien. Je kan met een solide diversiteitsbeleid jong talent aantrekken, vasthouden en groeien als organisatie.”