ABN Amro wil gelijke kansen voor gehandicapte sporters

ABN Amro wil gelijke kansen voor gehandicapte sporters

08-02-2024 (14:33) - Marketing

Het aantal sportende Nederlanders met een beperking blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Samen met de Esther Vergeer Foundation spant ABN AMRO zich sinds 2009 in om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Sporters met een beperking geven namelijk aan op persoonlijk vlak veel baat te hebben bij bewegen. Ook op maatschappelijk vlak biedt het creëren van gelijke kansen voor Nederlanders met een lichamelijke beperking veel potentie.

Sporten draagt bij aan een sociaal actief leven en heeft positieve gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een lichamelijke beperking is het beoefenen van sport echter minder vanzelfsprekend dan voor de totale samenleving. Bijna 91% van de Nederlandse sporters met een lichamelijke beperking geeft aan als kind obstakels, zoals stigmatisering en minrepresentatie, te hebben ervaren bij het sporten. Dat blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO en de Esther Vergeer Foundation. Deze obstakels hebben grote gevolgen: het aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking dat voldoende beweegt ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde.

Persoonlijke voordelen

Voor Nederlanders met een lichamelijke beperking biedt sporten echter grote persoonlijke voordelen, zo blijkt uit het onderzoek. Zo kunnen zij beter omgaan met hun fysieke beperking en tegenslagen. Ook ontwikkelen zij een positiever zelfbeeld door te sporten. Bovendien geeft bijna drie op de vijf jongvolwassenen met een lichamelijke beperking aan dat sporten op jonge leeftijd bijdraagt aan een gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij.

Miljarden aan maatschappelijke potentie

ABN AMRO zet zich breed in voor gelijke kansen, en gelooft dat meedoen aan sport ook meedoen aan de maatschappij betekent. Voor sporters met een beperking heeft dat naast individuele, ook maatschappelijke voordelen tot gevolg. Om inzichtelijk te maken wat gelijke toegang tot sport voor mensen met een beperking op maatschappelijk niveau betekent, heeft ABN AMRO de situatie doorgerekend waarin Nederlanders met een lichamelijke beperking in dezelfde mate toegang krijgen tot sport als het landelijke gemiddelde.

Klik hier voor de volledige berekening.

Rolstoeltennis

“Bij de foundation zien we elke dag wat de kracht van sport betekent voor het zelfvertrouwen van jonge sporters”, aldus Esther Vergeer, oprichter van de Esther Vergeer Foundation, 7-voudig Paralympisch kampioen en toernooidirecteur van het ABN AMRO Open rolstoeltennistoernooi dat dit jaar voor de 16e keer wordt georganiseerd. “Meer aandacht voor sporten met een lichamelijke beperking, en het normaliseren van die beeldvorming helpt bij het wegnemen van obstakels en het vergroten van de toegankelijkheid."

 


Bureaus

Media

Economisch