DDMA publiceert nieuw visierapport over het marketingteam van de toekomst

21-03-2023 (09:33) - Marketing

Een van de grootste uitdagingen in marketing vandaag de dag is het bijhouden van tempo van verandering en hoe je je marketingteam daarop inricht. Welke veranderingen gaan de komende jaren van invloed zijn op je marketingteam? Om organisaties hierbij te ondersteunen publiceert DDMA vandaag het visierapport: ‘Het marketingteam van de toekomst’, met 9 trends en ontwikkelingen waar je als marketingteam de komende jaren écht niet omheen kan.

In dit rapport schetst DDMA de onderliggende dynamieken en implicaties achter de veranderingen die impact (gaan) hebben op het marketingteam van de toekomst. Het rapport voorziet organisaties hiermee met de tools om zélf een visie te vormen op hun eigen marketingteam en op hoe ze die in de toekomst gaan inrichten. Het doel is om organisaties te inspireren om het gesprek aan te gaan en om je marketingteam zo in te richten zodat we als sector afkoersen op een duurzamere, menselijkere en verbonden wijze van marketing.

3 thema's: Technologie, Cultuur en Organisatie

Samen met marketingprofessionals uit verschillende markten heeft DDMA 9 trends op een rij gezet waar marketingteams nu en zeker in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Deze trends zijn verdeeld over 3 thema's: Technologie, Cultuur en Organisatie. De opdeling van de trends onder verschillende thema’s is gedaan om een overzichtelijke indeling te creëren en om inzicht te geven in de verschillende factoren die op de huidige samenleving en het bedrijfsleven van invloed zijn. Het is echter goed om te beseffen dat sommige trends deze categorieën overstijgen. Het is daarom belangrijk om deze trends niet op een silo-achtige manier te bekijken, maar juist in samenhang met elkaar.

Download het visierapport via deze link: https://ddma.nl/download/33343/


Bureaus

Media

Economisch