Merknaam XS4ALL nog zeker tot 2024 vast aan KPN

06-02-2019 (12:22) - Marketing

KPN blijft bij haar besluit. De merknaam XS4ALL verdwijnt. Klanten en werknemers die het sympathieke merk willen behouden of nieuw leven willen inblazen, zijn kansloos. Het merk is niet zomaar los te weken van KPN, aldus Evelien Udo van Merkenbureau Rise. Als het gebruik van XS4ALL in de loop van 2019 inderdaad stopt, dan zit de merknaam toch nog zeker tot 2024 vastgeplakt aan KPN.
 
Een merk moet binnen vijf jaar na registratie worden gebruikt, anders kunnen derden het verval hiervan inroepen. KPN kan de merkregistratie van XS4ALL dus nog vijf jaar behouden. Maar de kans is volgens Udo klein dat KPN het merk XS4ALL daarna zomaar laat gaan. 
 
Udo: ‘KPN zal niet nalaten het merk opnieuw te registreren, waardoor zij weer een periode van vijf jaar krijgt om het merk in gebruik te nemen. Hoewel dit ergens indruist tegen het systeem van het merkenrecht (de gebruikstermijn is er niet voor niets), kunnen er goede argumenten zijn voor een herhalingsaanvraag. KPN heeft er immers alle belang bij om te voorkomen dat derden zonder geldige reden, gebruik maken van de naamsbekendheid en reputatie van XS4ALL. Dat zou in strijd zijn met de commerciële belangen van KPN, omdat het kan leiden tot verlies van KPN klanten aan XS4ALL, terwijl juist voor die klanten en reputatie bij de overname van XS4ALL een grote investering is gedaan door KPN.' 
 
Daarnaast zou het nieuw leven inblazen van XS4ALL tot verwarring en misleiding van het publiek kunnen leiden, juist vanwege de sterke reputatie van het merk. 
 

minder prominent in gebruik

'KPN kan er ook voor kiezen het merk XS4ALL minder prominent, maar wel te blijven gebruiken voor een van hun diensten, zodat zij blijft voldoen aan de gebruiksplicht en daarmee zeker is dat er kan worden opgetreden tegen copycats.’, aldus Udo. 
 
In ieder geval de komende jaren, heeft iedereen de medewerking van KPN nodig om het merk XS4ALL te mogen gebruiken en dat zit er volgens haar niet in. 

Richard Otto

Bureaus

Media

Economisch