Nieuwe regels gokadvertenties en invloed op reclamebranche

28-03-2023 (13:01) - Marketing

Het is sinds anderhalf jaar mogelijk om legaal te gokken in online casino’s die over een vergunning van de Kansspelautoriteit beschikken. Vanaf de opening van de gokmarkt op 1 oktober 2021 zijn de gokbedrijven vol van start gegaan met reclamecampagnes. Je zag allerlei bekende Nederlanders in reclamespotjes optreden, maar ook de kansspelbedrijven de sportwereld betreden met lucratieve sponsorcontracten. Er is echter al snel ingegrepen door de overheid, waarbij de uitbundige reclame aan banden is gelegd. De nieuwe regels voor gokreclame hebben uiteraard invloed op de branche in deze sector.

Geen ongerichte reclame meer toegestaan

Het is met de opkomst van de online kansspelaanbieders in Nederland al snel verboden om beroepssporters en bekende personen reclame te laten maken. Minister Weerwind wil nu per 1 juli 2023 ook een verbod instellen op ongerichte reclame door aanbieders van online kansspelen. Deze regel wordt ingevoerd om kwetsbare groepen te beschermen in het kader van verslavingspreventie. Overigens behoren jongeren tot 24 jaar tot de kwetsbare groep.

Wat mag nog wel?

Het verbieden van ongerichte reclame beperkt de online kansspelaanbieders uiteraard in de mogelijkheden om de doelgroep te bereiken. Zo is het straks niet meer mogelijk om ongerichte reclame te maken via de radio of televisie. Het is evenmin toegestaan om reclame in publieke binnenruimtes en publieke buitenruimtes te maken. Wat mag dan nog wel? De aanbieders van online reclame mogen nog wel reclame via directe mailing maken of gericht  via internet.

Er geldt echter wel een verdere aanscherping van regels om de kwetsbare groepen te blijven beschermen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om via directe mailing de jongeren tot een leeftijd van 24 jaar aan te spreken.

Gefaseerd verbod sponsoring

De professionele voetbalclubs stonden bijna in de rij om sponsorcontracten af te sluiten met aanbieders van online kansspelen. De gok reclame die op shirts prijkt net als op reclameborden in de stadions is in de toekomst niet meer te zien. Er vindt namelijk een gefaseerde invoering plaats van een verbod op sportsponsorering voor gokbedrijven. Het is voor de aanbieders van online kansspelen bijvoorbeeld al vanaf 1 januari 2024 verboden om evenementen en programma’s te sponsoren.

Geen shirtsponsoring meer vanaf 2025

Op 1 januari 2025 gaat het verbod op shirtsponsoring in net als de sponsoring op sportlocaties, zoals reclameborden in een stadion. Er is gekozen voor een gefaseerde uitrol van het verbod omdat er veel clubs zijn, die voor de toekomst op zoek moeten gaan naar een andere sponsor. Daar is uiteraard tijd voor nodig. Alle nieuwe regels omtrent gokreclame hebben betrekking op het beschermen van spelers. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid onder meer bij de aanbieders van online kansspelen. 

Toezicht en handhaving door Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit houdt overigens toezicht op ongerichte reclame en sponsoring en heeft de mogelijkheid om in te grijpen met het uitdelen van waarschuwingen en het opleggen van boetes. Er zijn door de Kansspelautoriteit al meerdere waarschuwingen uitgedeeld en boetes opgelegd. Zo is er geconstateerd dat JOI Gaming (jacks.nl) reclameberichten heeft verzonden naar jongvolwassenen en is hiervoor een boete opgelegd. Eerder heeft Toto Online om eenzelfde reden een boete gekregen van 400.000 euro. Het is namelijk verboden om reclame te richten aan jongeren tot 24 jaar. 

Stijging uitgaven gokreclame

Het doel van de nieuwe wetgeving met betrekking tot gokreclames is duidelijk. Dit betreft namelijk de bescherming van kwetsbare groepen en het voorkomen van gokverslaving. In aanloop naar het reclameverbod blijkt echter dat er sprake is van een stijging van de uitgaven voor gokreclame. Er is overal in Nederland volop reclame te zien van online kansspelaanbieders, zoals op televisie, maar ook in bushokjes en online. Dat gebeurt in de regel door informatie sites over online casino’s die reviews schrijven en achtergrond informatie bieden en werken via het affiliate model..  

15 miljoen euro meer besteed aan gokreclame

Er is in een periode van de afgelopen vier maanden in vergelijking met een jaar eerder bijna vijftien miljoen euro meer aan gokreclames uitgegeven. Dit komt neer op een derde meer reclame-uitgaven, zoals de cijfers weergeven die uit een onderzoek van Nielsen voortkomen. Overigens is een deel van de stijging te verklaren door de uitgaven die verband houden met het WK voetbal. Een andere reden voor de stijging is dat er in de loop van 2022 meer online kansspelaanbieders zijn bijgekomen. Opvallend is ook dat de gokbedrijven waar de overheid aandeelhouder van is, zoals Holland Casino Online (21 miljoen euro) en Toto Online (29 miljoen euro), grote uitgaven voor gokreclame hebben gedaan.

Daling gokreclame op televisie

Er is weliswaar meer geld uitgegeven aan gokreclame, maar op televisie zijn er minder gokreclames te zien. Dit komt onder meer door de afspraken die er tussen brancheverenigingen zijn  gemaakt. Zo ligt er een afspraak om geen gokreclame uit te zenden op televisie voor 22:00 uur. Er zijn echter online casino’s die niet bij een branchevereniging aangesloten zijn en daarom geen onderdeel uitmaken van de afspraak. Wat dat betreft zijn er dus nog wel online casino’s die niet hierin niet meegaan en eerder gokreclame laten zien. 

Nederlandse markt populair bij online kansspelaanbieders

De Nederlandse gokmarkt is populair bij aanbieders van online kansspelen. Dit blijkt ook wel uit de cijfers, want er is alleen in het eerste half jaar van 2022 door spelers in Nederland voor ongeveer een half miljard aan gokken besteed. Een deel daarvan is uitgegeven door jongeren van 18 tot 23 jaar. Deze groep behoort tot de kwetsbare groep volgens het Trimbos-instituut en het zijn juist deze jongvolwassenen die vaak op goksites actief zijn. 

Gokreclame werkt gokverslaving niet in de hand

Minister Weerwind wil er alles aan doen om de kwetsbare groep te beschermen en gokverslaving te voorkomen. Dit is ook een reden dat de gokreclame aan banden wordt gelegd. Uit de gegevens van Ladis blijkt echter dat de legalisering van de gokmarkt en de toename van gokreclame helemaal geen gokverslaving in de hand lijkt te werken. Ladis is het landelijke informatiesysteem voor alcohol en drugs en heeft onderzoek gedaan naar het aantal gokverslaafden.

Daling aantal gokverslaafden

Het blijkt volgens Ladis dat er in 2021 een daling is geweest van het aantal personen met gokproblemen dat om hulp heeft gevraagd. De daling komt neer op 10% minder hulpvraag door gokverslaafden. Bovendien laten de voorlopige cijfers over het jaar 2022 eveneens een neergaande lijn zien. Het is dus maar de vraag of het striktere verbod op gokreclame het doel bereikt, waarvoor het bedacht is.

  


Bureaus

Media

Economisch