Convenant Fossielvrije reclame met Gemeente Amsterdam

04-05-2021 (10:14) - Media

In de Amsterdamse metrostations is geen reclame meer te zien voor 'fossiele producten', zoals auto’s die rijden op fossiele brandstoffen of vliegtickets tegen dumpprijzen. De Gemeente Amsterdam en reclame-exploitant CS Digital Media hebben daarover vandaag een convenant gesloten. Amsterdam is de eerste stad van Nederland die reclame voor fossiele producten uit het straatbeeld wil weren. De afspraken over reclames in de metrostations zijn hiervan de eerste stap.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck zegt hierover: "We willen een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar energie alleen duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig worden hergebruikt. Op die manier wil het college de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% terugdringen in 2030. Reclame die in de stad te zien is, zou een afspiegeling van die ambitie moeten zijn. De motie van de raadsleden Groen, Bakker en Kiliç was voor het college een aansporing om met reclame-exploitanten afspraken te maken over het terugdringen van reclame voor fossiele producten in de publieke ruimte. Met de ondertekening van dit convenant zet Amsterdam daarmee een eerste mooie stap."

Mark Veenman, COO CS Digital Media: "Dit gezamenlijk initiatief past in de #racetozero doelstellingen om collectief bewustzijn te creëren bij publiek en adverteerders dat gestelde millieudoelstellingen door iedereen serieus genomen moeten worden. Ook onze industrie speelt een rol in dit proces. Maatschappelijke veranderingen gaan met kleine stapjes en hiermee zetten wij een volgende stap. Om het aantrekkelijk te maken voor de adverteerder om mee te doen lanceren wij tegelijkertijd DOOH Good: extra zendtijd voor de adverteerder om de effecten van duurzame producten of diensten extra uit te lichten en onder de aandacht te brengen van de consument".
 

Toekomst

Door landelijke regelgeving is het niet mogelijk voor exploitanten om reclames van bepaalde bedrijven te weigeren, alleen op productniveau is dit mogelijk. Naar aanleiding van de aangenomen motie gaat de gemeente Amsterdam ook met andere exploitanten in de stad in gesprek over het weren van reclame voor fossiele producten waarbij de richtlijnen onder het convenant als leidraad zullen dienen.

Bureaus

Marketing

Economisch