Brands in Motion 2022 | 'How your brand shapes the future'

06-09-2022 (10:30) - Powered by

Globrands organiseert weer een Brands in Motion event, ditmaal in nauwe samenwerking met partner Novagraaf. Met deze 4de editie van Brands in Motion wil Globrands weer een bijdrage leveren aan het verkrijgen en delen van kennis over nieuwe merk-gerelateerde ontwikkelingen.
 
Merken leven in een wereld van constante beweging. De ontwikkelingen op marketing en communicatiegebied volgen elkaar snel op en zijn nauwelijks goed bij te houden. De informatie is vaak versnipperd en onvolledig en het ontbreekt aan tijd om goed na te denken over wat bepaalde marktontwikkelingen voor het merk betekenen en waarin mee te gaan. Om aan die behoefte tegemoet te komen heeft Globrands het initiatief genomen om regelmatig discussies te organiseren over merkgerelateerde thema’s die bij hun klanten spelen.
 
Die discussies, ontbijtsessies bij Globrands of bij een van hun klanten, geven inzicht in welke vraagstukken er spelen en waar je als marketeer meer over zou willen weten. Zo nodig worden er andere klanten, bureaus of adviseurs bij betrokken, zodat de kwaliteit van de discussies hoog is en daadwerkelijk wat opleveren. Uiteindelijk komt daar een thema uit voort waarover een seminar wordt georganiseerd. Klanten stellen het meedenken van Globrands op prijs en Brands In Motion begint een naam als merkendenktank op te bouwen.
 

Over Brands in Motion

Brands in Motion is het jaarlijks kennisevent, dat een bijdrage levert aan kennisontwikkeling voor professionals die zich met merken bezighouden. Het event inspireert met de nieuwste kennis en praktijkvoorbeelden op het gebied van strategie, communicatie, branding en merkbescherming. Deze keer samen met partner Novagraaf.
 

How your brand shapes the future

Op woensdag 21 september is het zover en organiseert Globrands in de serie Brands in Motion het event ‘How your brand shapes the future’ waarin op de nieuwste digitale en multimediale ontwikkelingen wordt ingegaan: in een onzekere wereld waarin veel mensen naar houvast zoeken, kunnen merken helpen. Dan moeten zij wel de moed hebben gedurfde acties te ondernemen en sterke standpunten in te nemen, in het besef dat daar ook de nodige kritiek op kan volgen. Want voordat merken beweren de wereld te redden, moeten ze eerst in hun eigen achtertuin kijken.
 
 

Over Globrands

Effectieve naamgeving, van corporate merknaam tot goed gekozen productaanduiding, is een waardevol strategisch communicatie-instrument als alle ingrediënten daarvoor aanwezig zijn: praktische vakkennis, relevante ervaring, strategisch inzicht, topcreativiteit, intensieve samenwerking met zowel externe experts als opdrachtgever en plezier in het werk. Dat maakt Globrands als marktleider een veelgevraagd adviseur, zowel voor kleine eenvoudige vragen als voor complexe internationale branding en naamgevingprojecten. 
 
Samen met het Global Naming Network van 13 internationale partners en Novagraaf beschikt het bureau over wereldwijde creatieve, culturele en intellectuele eigendoms-expertise. In een open en professioneel netwerk waarin iedereen van elkaar leert, met één gezamenlijk doel: de beste naamgeving en verbal branding oplossing voor onze opdrachtgevers.