Minder dan 2 op de 5 Nederlandse bedrijven actief bezig met energiebesparing

20-03-2023 (12:13) - Sustainable

Maar 38 procent van de bedrijven is momenteel actief bezig met energiebesparende maatregelen, blijkt uit onderzoek van het initiatief ‘met LED kan het’, dat Fedet NLA samen met haar leden is gestart. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 1.000 Nederlanders in loondienst.

Momenteel werkt slechts negen procent bij een bedrijf dat alle mogelijke energiebesparende maatregelen heeft genomen. Bij zeven procent van de bedrijven staat verduurzaming helemaal niet op de agenda.

Top drie energiebesparende maatregelen

Het vaakst wordt er onder werkend Nederland gekozen voor het uitzetten van apparaten die niet gebruikt worden (51%). Ook denken zij te kunnen verduurzamen in en om bedrijfsruimtes door het gebruik van juiste verlichting (46%) en het zelf opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen (45%). Ondanks dat volgens de Nederlandse werknemers verlichting in de top drie van energiebesparende mogelijkheden valt, maakt slechts één op de vijf bedrijven (20%) volledig gebruik van LED-verlichting. 

Gebrek aan urgentie

De belangrijkste reden om nog niet actief bezig te zijn met besparing is het kostenaspect: volgens vijftien procent van de werkende Nederlanders is verduurzamen te duur voor zijn werkgever. Anne-Jaap Deinum, directeur bij Fedet, initiator van 'met LED kan het': “Alle kantoorpanden groter dan 100 m2 zijn sinds 1 januari 2023 verplicht om aan de eisen voor energielabel C te voldoen. Hierbij mag er jaarlijks maximaal 225kWH per m2 verbruikt worden. Dit lijkt een grote stap, maar door over te stappen naar LED-verlichting kunnen zowel de overheid als de gebouweigenaren hier eenvoudig aan voldoen. De verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw wordt op 22 maart besproken in de Tweede Kamer. In het Klimaatakkoord is namelijk een wettelijke eindnorm afgesproken. De impact van LED-verlichting wordt nog te weinig besproken en daar willen wij verandering inbrengen met het initiatief ‘met LED kan het’.”

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het initiatief ‘met LED kan het’ door PanelWizard onder 1.003 werkende Nederlanders (18+) in loondienst.