Appen met nieuwe DDA voorzitter Mark Landman

28-04-2022 (16:52) - Appen met

Ivo Roefs heeft het voorzitterschap van Dutch Digital Agencies overgegeven aan Mark Landman, Managing Director bij DotControl. Wat zijn voorzitterschap gaat inhouden en wat zijn ideeën voor DDA zijn, vroeg FONK aan Mark over een whatsapp-gesprek.
 
Hi Mark! Anne van FONK hier. Zit je klaar?
Ja hoor

top
Gaan we bellen of tikken?

tikken!
Gefeliciteerd met je voorzittersfunctie bij Dutch Digital Agencies

Ok dan start ik ff mijn laptop op
Dat tikt sneller
1 sec
ik ben er
Dank je!!

Wat is je visie voor de koers van DDA en Digital in het algemeen?
Ik wil de huidige ingezette koers van Dutch Digital Agencies voortzetten waarbij we onze leden blijven faciliteren op het vlak van kennis, talent, belangenbehartiging en thought leadership. Hierbij willen we verder professionaliseren, groeien en meer verbinding creëren.
Qua digital in het algemeen willen we onze leden helpen om nog meer een strategische partner voor hun klanten te zijn.

Je hebt inderdaad gezegd dat je de dienstverlening van DDA wilt aanpassen om te voorzien in de toenemend uitdagender wordende klantvraag. Heb je een voorbeeld van een manier waarop je dit wilt gaan doen?
Digital is en blijft een snel evoluerende markt. Digital wordt groter, volwassener en hierdoor complexer. Hierdoor wordt ook de klantvraag anders. We willen ervoor zorgen dat onze leden niet alleen bij kunnen blijven bij deze vraag, maar ook in staat zijn om meer richting te geven.
We hebben hiervoor een hele mooie basis met de bestaande portefeuilles. Het doel is om deze portefeuilles verder uit te bouwen zodat we kunnen voorzien in de benodigde ondersteuning richting DDA leden.

En gaat er nog echt iets substantieels veranderen nu jij de leiding hebt? vergeleken met Ivo Roefs?
Ik heb pas recent de bestuurshamer van Ivo over mogen nemen. Ivo Roefs heeft in zijn bestuursperiode, samen met het bestuur, Dutch Digital Agencies verder geprofessionaliseerd en het fundament neergelegd op het gebied van belangenbehartiging. De vertrekpunt biedt voor ons veel kansen om op door te bouwen. We gaan niet onze koers substantieel wijzigen. Dat is ook niet nodig bij een bewezen goede koers met hele mooie resultaten. We zien wel mogelijkheden om in lijn met deze koers onze backoffice te professionaliseren, te groeien op het vlak van communicatie en om een focus aan te brengen op meer verbinding tussen en met onze leden, maar ook extern.

Fair enough, ik was gewoon benieuwd
 Dat is toch alleen maar goed.

Je gaf in een ander interview aan dat je de verbinding met stakeholders gaat opzoeken. Over welke stakeholders gaat dit en waarom vind je dit belangrijk?
Uiteindelijk gaat het erom dat we als digitale industrie onze klanten en de klanten van onze klanten helpen met de mooiste en beste digitale oplossingen. Omdat digitaal in al zijn facetten zich zeer snel ontwikkeld ben ik van mening dat je de samenwerking op moet zoeken om de beoogde resultaten te halen. En om goed samen te kunnen werken moet er een verbinding zijn. DDA kan een facilitator in deze verbindingen zijn. Verbindingen tussen talent en bureaus, tussen bureaus en opleidingen en tussen bureaus en bureaus als het gaat om specifieke skills en kennis. Maar ook vanuit educatie helpen aan het verbeteren van de verbindingen binnen bureaus op het gebied van ontwikkeling en behoud van talent. En last but not least de verbinding met onze klanten. Hoe kunnen we onszelf als bureaus beter in staat stellen om de samenwerking met de klant nog meer strategisch te maken.

wat bedoel je precies met vanuit educatie helpen aan het verbeteren van de verbinding binnen bureaus op het gebied van ontwikkeling en behoud van talent? Heb je het dan over stageplekken voor jonge studenten of moet ik mij hier iets anders bij voorstellen?
De 'War-on-talent' is een onderwerp waar we helaas al geruime tijd als industrie mee te maken hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het aantrekken van jong talent, maar ook om talent te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Dit om ons als bureaus in staat te stellen om aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen. Vanuit DDA hebben we de ambitie om onze leden hierbij te ondersteunen.
We willen dus onze leden helpen met de kennis om binnen hun bureau talent te blijven ontwikkelen.
Ben je er nog?

Yes! Excuus, ik had wat verbindingsproblemen
ah ok, no problem.

Op welke manier kun je dit als branchevereniging aanpakken? Helpen jullie bij het toewijzen van talent aan de juiste partijen? Want je kunt niet zomaar nieuw talent uit de lucht toveren, toch?
We kunnen inderdaad helaas niet toveren. Maar dit vraagstuk kunnen we wel vanuit DDA portefeuilles aanpakken.
We wijzen niet het talent toe aan de juiste partijen, dat is niet onze rol. Maar we zorgen er wel voor dat onze leden in contact komen met talent en we helpen onze leden vanuit DDA kennissessies met kennis op het gebied van o.a. recruitment, cultuur en talentontwikkeling.

Juist precies
Leuk! Succes de komende tijd Mark
En bedankt voor je tijd!

Dank je! Super leuk om te doen!