De overheid denkt en doet mee in WolkenStad van Democracy Agency

De overheid denkt en doet mee in WolkenStad van Democracy Agency

12-05-2022 (09:37) - Bureaus

Participatiebureau Democracy Agency introduceert op woensdag 11 mei 2022 WolkenStad: een fictieve, digitale gemeente die laat zien hoe gemeenten en andere overheden praktisch aan de slag kunnen met digitale participatie. In WolkenStad is sprake van overheidsparticipatie. De overheid denkt en doet in deze innovatieve stad mee bij de wensen en voorkeuren van de inwoners, in plaats van andersom.

"Te vaak zien we dat gemeenten voor hun vraagstukken al denkbeelden en beleidsrichtingen hebben. Participatie wordt vervolgens gebruikt om daar draagvlak voor te vinden. Maar is dat echt participatie? Of zou je willen dat de ideeën van onderop komen – dat participatie ideevormend is en dat je als gemeente daarbij aansluit?", zegt online strateeg Bart Nieuwenweg van Democracy Agency. Hij is de architect van WolkenStad. In WolkenStad is te zien hoe overheidsparticipatie in de praktijk werkt. De digitale stad helpt andere gemeenten hiermee op weg.
 

Betere verstandhouding

Het doel van WolkenStad is een betere verstandhouding tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid. "Die potentie heeft het zeker. Het gaat aan twee kanten verbazingwekkend goed. Inwoners merken dat er naar goed onderbouwde ideeën geluisterd wordt. En gemeenten realiseren zich dat als het op de juiste manier uitgevraagd wordt, het zeer waardevolle input oplevert. Maar dat vraagt wel om een cultuurverandering en de juiste procesorganisatie."

"Er wordt erg veel geschreven en gesproken over participatieprocessen, cultuurverandering en technische functionaliteiten, maar we merken dat dit het minst tot de verbeelding spreekt. Juist de voorbeelden van andere gemeenten hebben de grootste aantrekkingskracht. Met WolkenStad is direct duidelijk wat er praktisch mogelijk is."
 

Open source platform

WolkenStad is ontwikkeld met OpenStad, dat is een open source platform voor digitale participatie, dat inmiddels door meer dan dertig gemeenten wordt gebruikt. Ook provincies, waterschappen en woningcorporaties gebruiken de software van OpenStad. Het open source platform is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam in samenwerking met de gemeenten Den Haag, Haarlem, Alphen aan den Rijn en Utrecht, de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Media

Marketing

Economisch