Snapchat komt met verkiezingslens voor Ministerie van Binnenlandse Zaken

Snapchat komt met verkiezingslens voor Ministerie van Binnenlandse Zaken

09-03-2023 (16:27) - Campagnes

De verkiezingslens is een gezamenlijk initiatief van Snapchat en het het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel jonge kiezers op een creatieve en interactieve manier te informeren en enthousiasmeren om hun stem uit te brengen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart aanstaande.

Snapchat ontwikkelde in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een online campagne om jongeren te motiveren te gaan stemmen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. De campagne bestaat uit een Augmented Reality-lens, filters en stickers, die beschikbaar tot 15 maart. Op de verkiezingsdag 15 maart zullen er twee filters beschikbaar zijn: één voor mensen die gaan stemmen en één voor mensen die al gestemd hebben.

Veel jongeren hebben niet of nauwelijks een idee welke invloed de provinciale staten en waterschappen hebben op hun directe leefomgeving met actuele thema’s als wonen, klimaatverandering en waterbeheer. “Wanneer jongeren weten waar de verkiezingen over gaan, is de kans groter dat ze daadwerkelijk gaan stemmen. De Snapchat-lens draagt hieraan bij. Met de filters en stickers kunnen jongeren daarnaast aan elkaar laten zien dat ze gaan stemmen. Met deze, en andere campagnes, willen we jongeren laten ervaren dat hun stem ertoe doet en hopen we meer jongeren naar de stembus te krijgen”, aldus Hans Klok, programmamanager Verkiezingen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.