De trends voor E-Mobility in 2023

De trends voor E-Mobility in 2023

22-12-2022 (16:15) - Economisch

Toekomstonderzoeker Lars Thomsen en Juice Technology AG (fabrikant van laadstations en -software en mobiele laadstations voor elektrische voertuigen) geven antwoorden op de meest prangende vragen rond de toekomst van elektrisch rijden in Europa en de rest van de wereld.

Prijzen

Door de stijging van de energiekosten is er bij het publiek enige onzekerheid over de ontwikkeling van elektrisch rijden. De stijging van de elektriciteitskosten is echter nauw verbonden met de huidige crisis en is dus niet blijvend.  De prijsverstoringen op de elektriciteitsmarkt zijn het gevolg van het feit dat een energiedrager (gas) de elektriciteitsprijs volgens het prijsvormingsbeginsel van de zogenaamde 'merit order' onevenredig heeft verhoogd. 

Load balancing

De tendens naar steeds meer hernieuwbare vormen van stroomopwekking houdt echter aan en de kosten van deze energiebronnen blijven dalen. Hoe meer hernieuwbare energie wordt geproduceerd en hoe slimmer de energienetwerken worden, hoe voordeliger stroom op middellange tot lange termijn wordt.

Als actief element bij het afvlakken van piekbelastingen in lokale elektriciteitsnetwerken zullen elektrische auto’s een sleutelrol spelen bij het creëren van stabiliteit in het elektriciteitsnet. Dit zal in de komende jaren een belangrijk onderwerp worden voor alle belanghebbenden (autofabrikanten, netwerkexploitanten en klanten).

De voorwaarde hiervoor is een intelligente verdeling van de bestaande stroom via slimme laadsystemen. Dynamische load balancing wordt dus een must voor alle nieuwe laadstations op de markt. De verdeling kan gelijkmatig plaatsvinden, op basis van prioriteit of tijdgestuurd.

Niet te stoppen

De opstartcurve van elektrisch rijden in de commerciële en publieke sector begint nu exponentieel te groeien. In steeds meer steden en gemeenten worden dieselvoertuigen vervangen door elektrische varianten van openbaar vervoer en gemeentelijke voertuigen.

Het kantelpunt, het punt vanaf waar elektrische bussen, bestelwagens of taxi’s in totaal goedkoper zijn dan diesel of benzine, wordt nu op steeds meer gebieden bereikt. Daarmee is de keuze voor elektrisch rijden vaak niet alleen ecologisch maar ook economisch zinvol. Zelfs in de segmenten bestelwagens en vrachtwagens tekent zich in de komende jaren en decennia een zegetocht van de puur elektrische aandrijving af.

Van cruciaal belang zal zijn of er op middellange termijn een laadnetwerk aanwezig zal zijn op plaatsen waar het voor exploitanten en klanten zinvol is. Ook de wijze van opladen moet aan de locatie zijn aangepast. Christoph Erni, oprichter en CEO van Juice: “Een DC-snellaadpunt is duurder in aanschaf. De keuze van de locatie moet daarom weloverwogen zijn. Parkeerplaatsen bij hotels, recreatievoorzieningen, toeristische attracties, winkelcentra, luchthavens en bedrijvenparken kunnen voor de prijs van een HPC (High Power Charger) worden uitgerust met 15 tot 20 AC-laadstations. De accu’s raken toch vol en op een milieuvriendelijke manier.”

Ontwikkeling Europa

Wat betreft de ontwikkeling van laadnetwerken zijn er deels enorme verschillen tussen de Europese landen. In Scandinavië, Nederland en Duitsland bijvoorbeeld is de ontwikkeling al ver gevorderd. Landen als Spanje, Italië en Griekenland kunnen de achterstand echter op korte termijn inhalen. Het goede aan laadnetwerken is dat het niet lang duurt om ze te bouwen en te installeren. Langs snelwegen kunnen laadparken in een paar weken of maanden worden gepland en gebouwd. De installatie van een laadstation thuis of op het werk kan zelfs nog sneller worden gerealiseerd.

In veel Europese landen ontstaan lokale coöperaties van burgers, lokale bedrijven en gemeenten die zelf een deel van hun energieproductie en -voorziening in handen nemen. Dat is zinvol, want als PV-installaties, accusystemen en verbruikers ter plaatse gezamenlijk kunnen worden gebruikt, ontstaan er grote efficiëntiewinsten. Hierdoor zal de acceptatie van lokale energieproductie toenemen en zullen de belanghebbenden zelfs de mogelijkheid hebben om financieel te profiteren.

Ontwikkeling VS

De Verenigde Staten zijn een regio waarin de ontwikkeling van elektrisch rijden tot nu toe is achtergebleven bij die in Europa. Actuele cijfers wijzen er echter op dat de verkoop van elektrische auto’s in de VS de laatste jaren snel is toegenomen. De wet ter vermindering van de inflatie en de hoge benzineprijzen hebben samen met een groot aantal nieuwe aantrekkelijke producten in alle sectoren een nieuwe impuls gegeven aan de invoering van elektrische auto’s in de VS.

Het indrukwekkende marktaandeel van elektrische voertuigen in Californië en aan de oostkust wordt langzamerhand ook in het binnenland bereikt. In veel segmenten zijn elektrische voertuigen de beste keuze, niet alleen om milieuredenen, maar ook om economische en prestatieoverwegingen. Ook in de VS vindt er een uitbreiding plaats van laadnetwerken voor elektrische voertuigen, maar deze moeten gelijke tred zien te houden met de stijgende vraag.

Ontwikkeling China

China’s auto-industrie zou tegen 2027 wereldwijd tot 20% marktaandeel bij elektrische voertuigen kunnen veroveren. In nieuwe categorieën van elektrisch rijden kan het land op middellange tot lange termijn een dominante positie innemen bij het autonome vervoer van mensen en goederen.

Voor klassieke OEM’s in Europa en de VS zal het mogelijk steeds moeilijker worden om het tegen deze tegenstander op te nemen: zowel bij essentiële componenten als accu, elektronica, het gebruik van kunstmatige intelligentie en autonoom rijden lijken de Chinezen deels niet alleen verder, maar vooral ook sneller te zijn. Als de klassieke OEM’s hun innovatievermogen niet drastisch verhogen, zal China op middellange tot lange termijn grote delen van de koek voor zichzelf opeisen.

Voor 2023

In de VS zal de ‘Inflation Reduction Act’ vanaf 2023 de ontwikkeling, productie en verkoop van elektrische voertuigen en de bouw van grote accufabrieken stimuleren. In Europa verwachten we vergaande nieuwe initiatieven om de Europese industrie concurrerend te houden met de VS en China – niet alleen voor personenauto’s, maar ook in sterkere mate voor bedrijfsvoertuigen, bussen en vrachtwagens.

China zal zich ontwikkelen tot een van de grootste markten en exportlanden voor elektrische voertuigen. Daarom zal het zijn eigen industrie stimuleren om innovatie en productie van elektrische voertuigen en accu’s nog sneller te verhogen. Er is echt een wereldwijde wedloop gaande om de heerschappij bij de volgende generatie in mobiliteit.


Bureaus

Media

Marketing