BlowUP media breidt samenwerking Justdiggit uit: Maak droog land weer groen

07-09-2023 (14:08) - Marketing

BlowUP media Benelux, onderdeel van Ströer, breidt haar langdurige partnership met Justdiggit uit. Met onmiddellijke ingang zullen alle campagnes, zowel op de Premium Plus digitale schermen als op classic, worden gecompenseerd door middel van de vergroeningsprojecten van Justdiggit in Afrika.

Daarnaast wordt er geld opgehaald om Justdiggit bij haar activiteiten in Afrika te ondersteunen. Duurzaamheid vormt al jaren één van de strategische pijlers van blowUP media Benelux. Met deze nieuwe initiatieven wordt hier verder invulling aan gegeven.

Land herstellen

Nature-based solutions leveren 37% van CO2 reducties op, dus oplossingen zoals vergroening op grote schaal draagt bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Daarom breidt blowUP media Benelux de samenwerking met Justdiggit uit, waarin ze zich ertoe verbindt op grootschalige wijze land te herstellen in Afrika, wat zorgt voor meer water- en voedselzekerheid, verbetering van biodiversiteit en het herstel van ecosystemen. Wederom neemt blowUP media hiermee een belangrijke stap in het minimaliseren van de milieu-impact van haar activiteiten.

Pro bono

“blowUP media is sinds 2014 een partner van Justdiggit, waarbij we hen pro bono helpen met de verspreiding van hun groene boodschap naar een miljoenenpubliek. Onze bewustwordingscampagnes zijn te zien op al onze locaties in Nederland en België, en sinds april 2021 ook op digitale schermen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Premium Plus staat ook voor verantwoordelijkheid nemen door duurzamere keuzes en opties te creëren voor iedereen in de keten. Met Justdiggit als Plusproject proberen we onze klanten en partners daadwerkelijk onderdeel te maken van iets groters bij inzet van onze media assets”, aldus Ernst Vos, CCO van de blowUP media Group.

NatureOffice certificaten

Om de uitstoot bij media-inzet transparant te maken voor klanten, zal blowUP media gebruik maken van natureOffice certificaten die de CO2-uitstoot kwantificeren en inzichtelijk maken. Het certificaat bevestigt de totale uitstoot die door blowUP media gecompenseerd zal worden. Deze besparingen kunnen worden gebruikt als onderdeel van de eigen duurzaamheidsprojecten van een bedrijf en zullen geheel kosteloos worden verstrekt. Naast de compensatie van haar mediacampagnes, zal blowUP media op jaarlijkse basis een financiële bijdrage leveren aan een lokaal vergroeningsproject, genaamd een Plusproject, van Justdiggit in Tanzania.

Droog land weer groen

Justdiggit is op een missie om de aarde af te koelen door verdroogde landschappen in Afrika te herstellen. Samen met boeren, gemeenschappen en lokale partners maken ze droog land weer groen. Dit heeft een positieve en meetbare impact op de biodiversiteit, water en voedselzekerheid, de natuur en het klimaat.  Justdiggit combineert communicatie, mobiele technologie en media om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van vergroenen, zowel in Afrika als Europa. Ze werken samen met lokale gemeenschappen en partners door middel van verschillende vergroeningstechnieken. Met het toepassen van deze technieken is er al meer dan 380.000 hectare droog land hersteld, zijn er 315.000 earth smiles gegraven en al meer dan 14 miljoen bomen teruggebracht.


Bureaus

Media

Economisch