bvA lanceert gids met checklist voor verantwoorde reclame op gebied van duurzaamheid

10-03-2023 (12:43) - Marketing

bvA netwerk van merkleiders heeft de Gids voor Duurzaamheidsclaims met bijbehorende Checklist gelanceerd. Met deze gids wil bvA marketeers en hun bureaus ondersteunen bij het maken van verantwoorde reclame op het gebied van duurzaamheid.

De gids sluit aan bij de visie van bvA dat merken een belangrijke rol kunnen spelen om positieve gedragsverandering en duurzame keuzen te stimuleren bij de consument. Henriette van Swinderen, Directeur bvA: “Merken kunnen en willen steeds vaker bijdragen aan duurzaam gedrag en daarover communiceren. Maar tot nu toe waren de regels niet altijd duidelijk waardoor adverteerders terughoudend werden. Deze gids die de huidige regelgeving toelicht en praktische voorbeelden geeft, is dan ook bedoeld om duidelijkheid te geven over wat wel en niet kan. Zo weten adverteerders op welke manier zij hun duurzaamheidsreclame moeten onderbouwen en kunnen consumenten vertrouwen op de reclame die zij te zien krijgen.”

Urgent voor consumenten én merken

Uit het groeiend aantal klachten over duurzaamheidsclaims bij de Nederlandse reclamejury: de Reclame Code Commissie, blijkt hoe belangrijk het is om doordacht en eerlijk over duurzaamheid te communiceren. De gids geeft daarover duidelijke richtlijnen en beantwoordt daarmee een belangrijke behoefte. Aan de hand van 6 principes worden de regels in detail uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Voor een snel overzicht van de regels is een praktische checklist toegevoegd. Marketeers, bureaus en andere betrokkenen in het marketingproces worden zo ondersteund om de belangrijkste valkuilen te vermijden die kunnen leiden tot misleidende duurzaamheidsclaims.

Code voor Duurzaamheidsreclame

Inspelend op deze ontwikkelingen is recent de Milieu Reclame Code gemoderniseerd naar Code voor Duurzaamheidsreclame die extra handvatten biedt voor reclame over duurzaamheid. Deze code is in lijn met de Leidraad Duurzaamheidsclaims van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Om merken te helpen bij een goede naleving van alle in Nederland geldende regels voor duurzaamheidsreclame is deze gids gelanceerd. De Checklist Duurzaamheidsreclame uit de gids is ook los beschikbaar voor niet bvA-leden.

Internationale gids vertaald naar Nederlandse situatie

De bvA Gids Duurzaamheidsclaims is een naar de Nederlandse situatie vertaalde versie van de ‘WFA Global Guidance for Environmental Claims’ en de daarop gebaseerde ‘Globale richtlijnen inzake milieuclaims’ van het Belgische duurzaamheidsplatform voor de marcom-industrie: CommToZero-be. De Gids voor Duurzaamheidsclaims is beschikbaar voor bvA-leden en niet-bvA-leden kunnen een e-mail sturen naar info@bva.nl.


Bureaus

Media

Economisch