Nederlandse marketeers zien meetbaarheid, privacy-regelgeving en balans voor personalisatie als grootste uitdagingen voor 2023

03-11-2022 (10:30) - Marketing

Nederlandse marketeers zijn grotendeels optimistisch over de ontwikkelingen in het marketinglandschap. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 77% van Nederlandse marketeers aangeeft meer waarde uit hun werk te halen ten opzichte van vorig jaar.

De grootste uitdagingen voor marketeers in Nederland liggen in het meten van de ROI van marketinguitingen, het voldoen aan privacy-regelgeving en het vinden van de juiste balans tussen personalisatie en de mate waarin klanten zich daar nog comfortabel bij voelen. Dit blijkt uit het achtste jaarlijkse State of Marketing-rapport van Salesforce. 

Personalisatie versus privacy

Op dit moment heeft nog steeds bijna een derde van Nederlandse organisaties (31%) geen volledig uitgewerkte strategie voor het verdwijnen van cookies en 81% investeert nog steeds in third-party data. Stappen die worden ondernomen om aan te passen aan de nieuwe regelgeving rondom third-party data, zijn het creëren van een first party datastrategie, het verminderen van interne datasilo’s en het creëren van overeenkomsten met tweede partijen voor het delen van data.

“Het besluit om third-party data volledig te verbieden staat al een tijdje op de agenda. Het is dus goed om te zien dat het grootste deel van Nederlandse organisaties investeert in het aanpassen van hun marketingstrategie”, zegt Mark Stadhouders, Vice President Marketing Cloud bij Salesforce. “Organisaties die niet investeren in first- en second party data en zich blijven vasthouden aan hun huidige strategie, zullen snel hun concurrentievoordeel verliezen wanneer het besluit om cookies te verwijderen eenmaal valt.”

Hogere eisen klanten

Naast de uitdagingen op het gebied van meetbaarheid, privacy-regelgeving en de personalisatiebalans zien Nederlandse respondenten ook op andere aspecten ruimte voor verbetering. Zo geeft 81% aan dat ze meer moeite hebben om te voldoen aan de eisen van de klant ten opzichte van vorig jaar; wereldwijd speelt dit iets minder, namelijk voor 71%. Ook geeft 87% van de Nederlandse respondenten uit het onderzoek aan dat het moeilijker is om samen te werken met collega’s dan voor de pandemie. Wereldwijd ligt dit percentage op 69%. Hoewel het verbeteren van die interne samenwerking volgens het onderzoek niet tot de hoogste prioriteiten behoort, geven Nederlandse marketeers wel aan dat samenwerking de belangrijkste vaardigheid is om de komende twee jaar te verbeteren.

Prioriteiten

Het onderzoek geeft naast inzicht in de uitdagingen ook inzicht in de prioriteiten van de marketingorganisaties in Nederland. De algemene prioriteiten voor de marketingorganisaties liggen op het inzetten van tools en technologie, het voldoen aan privacy-regelgeving en het aannemen danwel ontwikkelen van talent.

Videostreaming ziet enorme groei

Uit het onderzoek dit jaar blijkt verder dat er een toename is te zien in het gebruik van verschillende marketingkanalen. Hoewel e-mail nog steeds een dominant medium blijft wereldwijd, is er een grote toename te zien in het gebruik van livestreams als marketingtool. Het gebruik van livestream is wereldwijd met 21% toegenomen ten opzichte van vorig jaar, wat betekent dat het nu door 89% van marketeers wereldwijd wordt ingezet. De grootste toenames zijn te zien in het gebruik van TV/OTT, website/apps, events en sponsorships.

Het State of Marketing-rapport kwam tot stand op basis van een onderzoek onder 6.000 marketingleiders in zes continenten en 35 landen.150 respondenten kwamen uit Nederland.
 


Bureaus

Media

Economisch