Shoeby voltooit WHOA-procedure en komt tot akkoord: “here to stay

Shoeby voltooit WHOA-procedure en komt tot akkoord: “here to stay"

08-02-2024 (11:30) - Marketing

Het familiebedrijf is de WHOA-procedure gestart om af te rekenen met schulden, ontstaan door de onvoorziene omstandigheden teweeggebracht door de coronamaatregelen. De WHOA-regeling, bedoeld voor gezonde bedrijven die kampen met een te hoge schuldenlast, biedt Shoeby nu de mogelijkheid om de laatste stap te nemen in hun herstructureringsplan.

Shoeby heeft het volste vertrouwen in hun huidige positionering en strategie en gaat deze verder uitbouwen voor een toekomstbestendig Shoeby. Het plan dat aan de basis ligt voor het WHOA-akkoord is gevalideerd en getoetst door externe partijen. “We zijn trots op de afgelopen maanden, waarin we in goed overleg met onze crediteuren tot dit akkoord zijn gekomen. De WHOA is recent in het leven geroepen voor bedrijven die in de kern gezond zijn. Wij zijn een in de kern gezond bedrijf en dat is ook de reden dat we het WHOA-traject succesvol hebben kunnen afronden,” voegt Mitch van Deursen, CEO, toe.

Akkoord

De komende weken zullen het akkoord en de daaruit voortvloeiende afspraken met de crediteuren worden geïmplementeerd. De crediteuren zullen een eenmalige betaling ontvangen, gebaseerd op een percentage van hun uitstaande vordering, tegen finale kwijting. De financiers van het bedrijf, ING Bank en Van Deursen Beheer B.V., blijven zitten. Als aanvulling zal Van Deursen Beheer een nieuwe lening verstrekken om Shoeby in staat te stellen het WHOA-akkoord uit te voeren. Van Deursen Beheer is gelieerd aan de oprichters van Shoeby en de voormalig aandeelhouder. Het bedrijf is in 2017 overgedragen aan de tweede generatie.

Het familiebedrijf benadrukt dat ze “here to stay" zijn en kijkt enthousiast uit naar nieuwe samenwerkingen, ?campagnes en het verwelkomen van klanten in hun winkels. Ze zijn dankbaar voor het vertrouwen, de steun en loyaliteit van klanten, medewerkers en crediteuren.  


Bureaus

Media

Economisch