Clear Channel behoudt recht van buitenreclame exploitatie in gemeente Utrecht

16-01-2024 (15:48) - Media

Clear Channel blijft tot en met 2033 de buitenreclame objecten in gemeente Utrecht exploiteren. Dat heeft de rechter besloten op 10 januari 2024.

De gemeente Utrecht heeft in 2018 de buitenreclame concessie gegund aan Reclamebureau Limburg (RBL). RBL zorgde voor de plaatsing en het onderhoud van de reclame-voorzieningen. Clear Channel zou voor de gehele duur van de concessie de exploitatie verzorgen, omdat RBL had ingeschreven met Clear Channel als onderaannemer voor de exploitatie.

Kort geding

Tegen de oorspronkelijke gunning aan RBL, met Clear Channel als onderaannemer, heeft JCDecaux een kort geding en daarna een bodemprocedure gestart tegen de gemeente Utrecht. Dit omdat JCDecaux van mening was dat een deel van de bankjes in de abri’s niet voldeed aan de eis in de aanbesteding. JCDecaux heeft uiteindelijk in juli 2022 gelijk gekregen in die bodemprocedure tegen gemeente Utrecht. Als gevolg daarvan moest de gemeente Utrecht schade vergoeden aan JCDecaux.

De uitkomst van de bodemprocedure had geen gevolgen voor de geldigheid van de lopende concessie voor RBL en Clear Channel. Echter, vanwege de schadevergoeding die gemeente Utrecht aan JCDecaux moest betalen, bedachten JCDecaux, de gemeente Utrecht en RBL een constructie waarmee JCDecaux de rol van Clear Channel als onderaannemer zou overnemen. Deze wisseling van onderaannemer zou zijn tot en met het einde van de looptijd van de concessie, plus een vijfjarige verlenging daarvan. Clear Channel zou dan de reclame-exploitatie in de gemeente Utrecht verliezen.

Wijzigingen

Deze voorgenomen wijziging, om Clear Channel als onderaannemer te vervangen voor JCDecaux, werd in november 2023 gepubliceerd door gemeente Utrecht. Clear Channel was van mening dat dit niet zomaar mogelijk was en startte een kort geding tegen gemeente Utrecht en RBL bij de rechtbank Midden-Nederland.

De rechter oordeelde in het voordeel van Clear Channel. De voorgenomen wijziging, om Clear Channel als onderaannemer te vervangen voor JCDecaux, is in strijd met de relevante documenten van de concessie, het aanbestedingsrecht en verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarom oordeelt de rechter dat het de gemeente Utrecht verboden is om zonder nieuwe aanbestedingsprocedure toestemming te verlenen aan RBL om Clear Channel te vervangen als onderaannemer voor JCDecaux. 


Bureaus

Marketing

Economisch