Facebookadverteerder: er is meer dan alleen de ROAS

Facebookadverteerder: er is meer dan alleen de ROAS

06-03-2023 (17:04) - Media

Wanneer je adverteert op Facebook zijn er heel wat statistieken die je te zien krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten per conversie, de conversiewaarde en de klikconversieratio. Het zijn geen onbelangrijke statistieken, maar hetzelfde kunnen we zeggen over de ROAS. Meta noemt dit ook wel het rendement op de advertentie-uitgaven. Dit geeft weer hoeveel geld je advertentie oplevert in vergelijking met het betaalde bedrag. Het is een interessante KPI, maar weet wel dat het ook misleidend kan zijn.

Wat is de ROAS?

Binnen de online marketing zijn er verschillende KPI’s die kunnen worden toegepast. Om de effectiviteit van campagnes in bijvoorbeeld Facebook te kunnen beoordelen, gebruiken we de ROAS (Return On Ad Spend). De ROAS geeft de omzet uit de advertentie ten opzichte van de kosten voor deze advertentie weer. Het is met andere woorden een heel belangrijke KPI die bij voorkeur meer dan 1 bedraagt, want anders boek je verlies.

ROAS berekenen: wat is een goede ROAS?

De ROAS bereken je door de omzet uit de advertentie te delen door de kosten van de advertentie. Dit kan je vermenigvuldigen met honderd procent. Dat is ook wat Google Ads doet, maar in principe kan je die procentuele weergave ook gewoon achterwege laten. Houd er rekening mee dat de ROAS in de praktijk niet alles zegt. Het focust namelijk op de gerealiseerde omzet, niet op de winst. Je hebt uiteraard ook nog andere kosten, met naast de inkoopkosten bijvoorbeeld logistieke kosten, personeelskosten en dergelijke meer. Ook bij een ROAS van 1 (of 100%) zal je dus nog altijd verlies maken. En misschien zelfs ook bij een ROAS van 2 of 3.

Hoe hoog de ROAS dient te zijn om echt van winst te kunnen spreken, verschilt per bedrijf en is afhankelijk de kostenstructuur. Voor sommige bedrijven zal een ROAS van 2 bijvoorbeeld al winstgevend zijn, terwijl andere bedrijven een ROAS van 5 moeten ambiëren. Het is belangrijk om te berekenen welke target ROAS voor jou winstgevend is. Deze target ROAS is dan de na te streven waarde. Weet wel dat verlies niet altijd negatief hoeft te zijn. Sommige bedrijven zullen bijvoorbeeld ook andere doelstellingen nastreven, bijvoorbeeld merkbekendheid. Dan maakt het op korte termijn misschien wat minder uit dat de ROAS niet helemaal goed uitvalt, omdat de andere doelstelling wel wordt bereikt.

POAS is eigenlijk belangrijker

Laat het in ieder geval duidelijk zijn dat de ROAS soms misleidend kan zijn. Het houdt nu eenmaal geen rekening met de marge op producten. Het nastreven van een passende target ROAS die hier wel rekening mee houdt, kan natuurlijk helpen. Maar dit is extra complex. Bovendien kan de ideale target ROAS ook per product of productgroep verschillen. Daarom wordt er steeds vaker gewerkt met de POAS, de afkorting voor Profit On Ad Spend. Daarbij stuur je met andere woorden op winst in plaats van op omzet. Adchieve heeft het sturen op de POAS reeds mogelijk gemaakt voor Google Ads.


Bureaus

Marketing

Economisch