Ster luid noodklok ondanks meer omzet

Ster luid noodklok ondanks meer omzet

25-04-2023 (12:03) - Media

Ster heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van 232 miljoen euro, waarvan Ster 217 miljoen euro heeft kunnen afdragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter bescherming van de mediabegroting van de publieke omroep.cDat is 49 miljoen euro meer dan het ministerie had opgenomen in haar mediabegroting. 

Ster heeft in 2022 opnieuw een bijdrage kunnen leveren aan de mediabegroting. Toch is zij van mening dat voor behoud van de financiële bijdrage van Ster in de toekomst belangrijke veranderingen nodig zijn. In 2021 is in de Mediawet bepaald dat Ster in de komende jaren de lineaire commerciële tv-reclamezendtijd moet halveren en de online reclameruimte alleen beschikbaar kan stellen aan partijen voor de hele samenleving. Dit heeft impact op de bijdrage van Ster: ondanks de hoge populariteit van de publieke omroep is er ook een verschuiving van het kijken van lineaire televisie naar digitaal (terug)kijken zichtbaar.

Onderliggend probleem

Ster-directeur Frank Volmer: ‘De hoge omzet en afdracht camoufleert een groot onderliggend probleem. De keuzes die de overheid heeft gemaakt om de reclameruimte op televisie te halveren en de commerciële mogelijkheden online te blokkeren, zullen leiden tot halvering van de afdracht. De publieke omroep heeft de taak om kijkers en luisteraars te volgen naar het digitale domein en dus ook veel meer nadruk te leggen op het verder ontwikkelen van hun digitale strategie. Door de huidige regelgeving is het voor Ster niet mogelijk om de omroep daarin te volgen en dus een stabiele afdracht te realiseren. Bovendien zijn de prijsverhogingen die door de krapte ontstaan om veel redenen niet wenselijk.’

pleidooi vor gemaximeerde bijdrag Ster

In het jaarverslag benadrukt Ster hoe belangrijk een stabiele financiering is van de publieke omroep en onafhankelijkheid van (wisselend) politiek gevoel. De jaarlijkse bijdrage van Ster kan hier een belangrijke rol in spelen. Ster stelt voor dat de publieke omroep in overleg met Ster bepaalt waar meer of minder reclame mogelijk is om de samenleving het best te bedienen binnen de kaders die door de overheid worden gesteld. Een van de ingrediënten van zo'n kader zou het instellen van een maximum voor de jaarlijkse bijdrage van Ster zijn. Op die manier wordt een ideale situatie gecreëerd, waarbij de kijker niet geconfronteerd wordt met te veel reclame. 


Bureaus

Marketing

Economisch