Berno Strootman benoemd als bestuurslid Natuurmonumenten

29-11-2021 (10:08) - Mensen

De ledenraad van Natuurmonumenten heeft Berno Strootman benoemd als lid van het bestuur. Strootman brengt bijzondere kennis en ervaring op het gebied van landschap, erfgoed en natuur met zich mee.
 
Strootman volgt Martijn Weterings op. Weterings was acht jaar lid van het bestuur en dat is de maximale termijn. Hij trad daarom recent af.
 
Berno Strootman: “Natuurmonumenten heeft in haar meerjarenstrategie de ambitie uitgesproken om naast het beschermen en beheren van haar natuurgebieden ook belangrijke rol te willen spelen in het mooier en biodiverser maken van het hele landschap. Die ambitie spreekt mij zeer aan. Natuurmonumenten is een grote vereniging, met meer dan 700.000 leden, en ik denk dat we samen nog veel meer gewicht in de schaal kunnen leggen als organisatie die invloed heeft op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Ik wil me er de komende jaren als bestuurslid graag voor inzetten om dat verder uit te bouwen.”