Impact AI op de ontwerpsector: BNO zoekt het uit

07-09-2023 (13:52) - Tech

Om een beeld te krijgen van de invloed van AI op de designpraktijk heeft de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) aangesloten ontwerpers en bureaus bevraagd over het gebruik en de impact van AI-tools:

Welke programma’s worden ingezet en waarvoor; wat zijn de voordelen; binnen welke taken worden bezuinigingen verwacht en hoe wordt kennis up-to-date gehouden. De resultaten zijn sinds deze week bekend in het onderzoek van BNO

Gebruik

Bijna 150 ontwerpbureaus en ontwerpers deden mee aan het onderzoek. Bureaus lijken relatief vaker AI-tools in te zetten (69% tegenover 60% zelfstandig ontwerpers), waarbij de programma’s ChatGPT en Midjourney favoriet zijn. De verwachting is dat uitvoering en implementatie steeds vaker door AI zullen worden overgenomen. Meer focus op specialisatie en strategie lijkt een aanbeveling. Voorlopig worden experiment en efficiëntie als belangrijke voordelen van het inzetten van AI gezien.

AI-programma’s

ChatGPT is populair vanwege de brede toepassingsmogelijkheden. AI-tools als Midjourney en Dall-E worden veelal ingezet voor inspiratie, het genereren van gerelateerd beeld, het samenstellen van moodboards en om alternatieve ideeën op te doen. Ook programma’s als Adobe Sensei en Canva worden relatief vaak genoemd. Issues rond intellectuele eigendom worden als bedreiging gezien en ook is een deel van de respondenten bang dat hun opdrachten porfolio op termijn zal afnemen. Daarnaast denkt ruim een derde van de ondervraagden dat verregaande automatisering door AI een wissel zal gaan trekken op de creativiteit.

Experiment en tutorials

Kennis van AI en de beschikbare tools wordt vooral opgedaan en bijgehouden door het volgen van online tutorials en spelenderwijs met de verschillende programma’s te experimenteren. Bureaus investeren daarbij in professionele training en informatievoorziening voor medewerkers. Een aantal ondervraagde bureaus overweegt een AI-specialist aan te stellen.