U-inc introduceert nieuwe positionering

28-11-2023 (16:07) - Bureaus

Er valt niet meer aan te ontkomen dat de grenzen van ons huidige economische systeem zijn bereikt. De vraag is: wat doen we eraan? De Amsterdamse impact-studio u-inc stelt per vandaag dat de basis van de noodzakelijke verandering ligt bij een andere relatie tot groei.

Vanuit haar sinds 2016 opgebouwde ervaring op het snijvlak van merkstrategie, -identiteit en -cultuur, treedt het bureau nu naar voren met een nieuwe positionering. Om ons maatschappelijke en economische systeem wel toekomstbestendig te maken, stelt u-inc, moeten we het fenomeen ‘groei’ op een fundamenteel andere manier benaderen. Niet langer uitsluitend gericht op commerciële, maar evenredig ook op ecologische en sociale waardecreatie. Van een eendimensionale, naar een driedimensionale lens dus. Oprichter Laurens Franssen: ‘Groei is alleen vooruitgang, als het mens- en planeet-inclusief is.’

Hergroei

Het normaliseren van de hernieuwde visie van u-inc krijgt een herkenbaar, uit de natuur geïnspireerd begrip: hergroei. Het hergroeien van de functie van waarde binnen het maatschappelijk systeem, vraagt om een fundamenteel andere manier van kijken, denken en doen. Franssen: ‘We moeten de focus verschuiven van het effect van bedrijfsvoering, naar de kern ervan.’

Die andere focus leidt tot een breed gedeeld en toekomstbestendig begrip van waardecreatie. Een handelingsperspectief dat gevoeld en verstaan wordt door alle lagen van een organisatie. En eentje die de vaak al bestaande initiatieven bij elkaar brengt en logisch maakt voor iedereen die ermee te maken heeft.
Daarom zet u-inc in op het actief identificeren van hergroei-kansen, op het engageren van betrokkenen en op een concrete verbeelding van wat hergroei voor mensen kan betekenen. Samenwerkingen kunnen bestaan uit strategische sessies, regrowth labs en impactgedreven hergroeiprogramma’s. Zo zet het bureau vanuit haar creatieve basis de stap van ambitie en analyse, naar actie, engagement en meetbare transitie. Zo wordt hergroei manifest.

Het gesprek aangaan

Gedreven door haar nieuwe visie richt u-inc, the regrowth agency zich vanaf vandaag op individuen, teams en organisaties die ofwel aan de start staan van hun transitie, ofwel openstaan voor versnelling daarvan. Het bureau nodigt ieder die zich door een nieuw perspectief op groei geprikkeld ziet, uit om actief het gesprek aan te gaan.


Media

Marketing

Economisch