KVK Bedrijvendynamiek Q1 2023: Groei ondernemingen zet gestaag door, Cultuursector in de lift

KVK Bedrijvendynamiek Q1 2023: Groei ondernemingen zet gestaag door, Cultuursector in de lift

14-04-2023 (12:00) - Economisch

In Nederland hebben we sinds 1 april 2023 2.356.554 bedrijven. Op 1 april 2022 waren dat er nog 2.226.932. Een groei van 129.622 bedrijven ofwel een stijging van 5,8 procent. Deze groei vindt vooral plaatsvindt in de segmenten zzp en parttime zzp. Van het totaal aantal bedrijven in Nederlands wordt ruim 70 procent gevormd door (part time) zzp’ers.

Het aantal starters groeide met 12,6 procent van 67.359 in het eerste kwartaal van 2022 naar 75.825 in het eerste kwartaal van 2023 waarbij de sectoren Horeca (29,0%), Detailhandel (25,5%), Zakelijke diensten (21,9%) en Cultuur, sport en recreatie (20,6%) de grootste groei laten zien. In de sector Financiële instellingen (-18,3%) en Groothandel (-10,5%) en Land- en tuinbouw (-1,5%) nam het aantal starters het sterkst af. De grootste groei als het gaat om het aantal starters zien we terug in Flevoland (20,3%), Limburg (20,2%) en Groningen (19,1%). De kleinste groei zien we in Overijssel (8,3%).

Stoppers

In het eerste kwartaal van 2023 stopten 46.205 ondernemers met hun bedrijf tegenover 40.114 in het eerste kwartaal van 2022. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan het jaar ervoor wat gelijk staat aan een toename van 15 procent. De grootste toename van het aantal stoppers zagen we in de sector Gezondheid (33 procent) gevolgd door de sector Land- en tuinbouw (29 procent) en Bouw (29 procent). In geen enkele sector nam het aantal stoppers af. Regio’s waar we de grootste groei van het aantal stoppers zien zijn Overijssel (23%), Friesland (19%) en Noord-Brabant (17%). In Zeeland is de groei van het aantal stoppers met 1 procent het kleinst.

Faillissementen

In het eerste kwartaal van 2023 gingen 641 bedrijven failliet tegenover 409 in het eerste kwartaal van 2022, een toename van 57 procent. In de sectoren Industrie, Horeca, Logistiek, Persoonlijke dienstverlening en Detailhandel verdubbelde het aantal faillissementen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de 'Tilburg School of Economics and Management: “Het is opvallend dat het aantal ondernemers maar blijft stijgen. Gedurende de hele corona-periode is het aantal bedrijven alleen maar gestegen. Ook de energiecrisis en de hoge inflatie van het laatste jaar hebben deze stijging niet doen afvlakken, laat staan omkeren. Het laat zien dat het ondernemerschap voor een steeds grotere groep mensen een aantrekkelijke optie is. Kanttekening hierbij is wel dat deze stijging voor het overgrote deel komt door groei in het aantal (parttime) ZZP’ers. In vrijwel alle sectoren, van zorg tot bouw, is deze groep sterk in omvang toegenomen.” 

Cultuursector

Binnen de sector Cultuur, sport en recreatie zien we vooral groeiende aantallen starters onder de deelsector ‘Beoefening van podiumkunst’ en de deelsector ‘Dienstverlening voor uitvoerende kunst’. In deze deelsectoren steeg tijdens de eerste drie maanden van 2023 het aantal starters met respectievelijk 62 en 71 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.


Bureaus

Media

Marketing