De marketingkansen van de metaverse en aAI

De marketingkansen van de metaverse en aAI

17-11-2022 (12:54) - Marketing

De ontwikkeling van de metaverse gaat razendsnel. Daarnaast komen er steeds meer AI-tools op de markt die ons in staat stellen om slimmer te werken. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor marketing en creativiteit? Dat publiceert CMOtalk in een paper: De marketingkansen van metaverse en AI.

Een jaar lang besprak en verkende CMOtalk samen met topmarketeers en met experts van Adobe, Meta en Accenture Song de marketingkansen van de metaverse en artificial intelligence. De uitkomsten werden gepubliceerd in deze paper.

Eerste ervaringen met de metaverse

In de paper beschrijven we waar we op dit moment staan wat betreft de metaverse. Wat zijn de eerste ervaringen van CMO’s in de werelden en workrooms van Meta? Wat kunnen CMO’s doen om dit op de agenda van de board te krijgen? En hoe bereid je een organisatie voor op deze nieuwe virtuele wereld? Marketeers zullen moeten wennen aan een nieuwe manier van verhalen vertellen: in plaats van storytelling zullen merken moeten dealen met nieuwe realiteiten. Met reality als nieuw platform. Hoe positioneer je je daar als merk?

Generatie Alpha

Wil je als marketeer de metaverse begrijpen, dan zul je echt door de ogen van jongeren moeten kijken. Hoe beweegt generatie Alpha zich op de platforms? Bij deze doelgroep wordt fake meer waard dan echt. Zorg dus dat je in ieder geval de ontwikkelingen rondom de metaverse kent, ook al sta je nog kritisch tegenover dit nieuwe fenomeen. In Web3.0 gelden andere realiteiten, wat een hoge mate van creativiteit vergt en zeer waarschijnlijk andere businessmodellen.

AI in het marketingproces

AI is een bekender fenomeen, waar al mee geëxperimenteerd wordt. Hoe kunnen bedrijven groeien naar een meer volwassen strategie en aanpak ten aanzien van artificial intelligence? Maar ook: wat betekent dit voor privacy? En hoe zorgen we dat AI zorgvuldig omgaat met diversiteit en inclusiviteit, zodat iedereen gelijke kansen krijgt dankzij technologische innovatie?

Artificial Intelligence wordt op dit moment vooral toegepast als slimme marketingassistent, door te ondersteunen bij copytaken, de creatie van beeld en video, en zelfs te helpen bij acquisitie. Maar je kunt je voorstellen dat de rol van AI de komende jaren steeds groter wordt, waardoor marketeers opnieuw hun taken en rol onder de loep moeten nemen. Waar voegt marketing écht waarde toe en in hoeverre kan AI daarop een aanvulling zijn?

AI-tools

In vind je ook een aantal tools die marketeers nu al kunnen gebruiken, en de discussie of AI ook creativiteit kan overnemen. Op sommige vormen van creativiteit heeft AI nog geen antwoord. Maar AI kan al goed helpen om een betere verbinding met de doelgroep te maken, of om kostbare tijdswinst te boeken. Kostenbesparing is volgens een aantal CMO’s op dit moment de belangrijkste businesscase. En met personalisatie kan nog extra bespaard worden, in tijd, geld en content.

Partners

De partners van CMOtal - Adobe, Accenture Song en Meta - zijn nauw betrokken geweest bij de diverse sessies met CMO’s en hebben ook een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de paper.

Lees de paper hier.


Bureaus

Media

Economisch