Dierenwelzijn verbetert met Beter Leven keurmerk Nederlandse zuivel

24-08-2023 (10:11) - Sustainable

Kees Schutte uit Agelo ontvangt als eerste veehouder het twee sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel van de Dierenbescherming.

Dit geeft aan dat bij de productie van zuivelproducten van zijn boerderij de integrale duurzaamheid is geborgd. Daarbij wordt gekeken naar dierenwelzijn, biodiversiteit en natuur. De volle melk van boer Kees is vanaf week 34 verkrijgbaar bij Jumbo supermarkt onder de Direct van de Boerderij-zuivellijn.

Langer in de wei

Bij het twee sterren Beter Leven keurmerk lopen koeien minimaal 150 dagen per jaar, 8 uur per dag in de wei, waarbij ze tevens meer ruimte hebben. Deze manier van veehouderij heeft niet alleen een positieve invloed op het welzijn van de dieren, maar draagt ook bij aan een duurzamere omgeving. De normen voor het keurmerk zijn ontstaan uit een samenwerking tussen de Dierenbescherming, die de keurmerkeigenaar is, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland. ‘Het twee sterren Beter Leven keurmerk daagt ons nog meer uit het landschap en de boerderij als een geheel te zien. Boeren is immers meer dan een koe in de wei.’ vertelt Kees. 'Melkveehouder Kees Schutte laat zien dat bescherming van milieu, natuur en dierenwelzijn hand in hand kunnen gaan met een gezond boerenbedrijf. Een mooie stap naar een natuurinclusieve, groene toekomst’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

Ruimte voor de natuur

‘Het 2-sterren Beter Leven Keurmerk betekent ook dat er meer ruimte voor natuur is op het bedrijf van Kees Schutte’ vertelt Andrea Kuiper-Vos van Vogelbescherming Nederland. ‘Dat gebeurt door in het broedseizoen minstens 10% van het land met rust te laten en een kruidenrijke vegetatie te ontwikkelen waar insecten, vogels en zoogdieren zich thuis voelen. Ook het behoud van de streekeigen landschapselementen zoals houtwallen, poelen en patrijzenhagen zijn onderdeel van de criteria van het keurmerk’.

Beter dierenwelzijn

Het Beter Leven keurmerk is een initiatief van de Dierenbescherming en bestaat sinds 2007. Door voor producten met een ster te kiezen, kies je voor producten waarvan je weet hoe de leefomstandigheden voor het dier waren. En hoe meer sterren, hoe dier- en natuurvriendelijker en dus hoe beter de leefomstandigheden voor boerderijdier, maar ook bijvoorbeeld voor grutto of patrijs. Het keurmerk heeft voor zuivel nu een complete invulling op alle sterren. ‘Stap voor stap naar beter dierenwelzijn, dat is waar het Beter Leven keurmerk voor staat. 

Boerderij van de Toekomst

Boer Kees maakt bij de productie van zijn zuivel gebruik van Lely robots. Deze robots automatiseren het melkproces en bieden koeien optimale bewegingsvrijheid. De koeien bepalen zelf wanneer ze eten, drinken, rusten of worden gemolken. Dit draagt bij aan het welzijn van de koe en de kwaliteit van de melk. Kees heeft een mini-zuivelfabriek van Lely op zijn boerderij. Hierdoor kan hij de melk direct van de boerderij rechtstreeks aan Jumbo leveren. “Het is mooi te zien hoe intrinsiek gemotiveerd boer Kees is om flinke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Vanuit Jumbo volgen we dergelijke initiatieven op de voet en ondersteunen we graag waar mogelijk. We zijn dan ook trots dat we de eerste 2 sterren zuivel in onze schappen hebben liggen”, aldus Bart Hovens, Lead Asssortimentsmanager Zuivel bij Jumbo