Unilever presenteert: Eerste resultaten regeneratieve landbouwprojecten in Europa

28-09-2023 (15:05) - Sustainable

Unilever kondigt de eerste impactresultaten aan van haar regeneratieve landbouwprojecten en deze resultaten laten vooruitgang op verschillende gebieden zien.

Terwijl Unilever blijft werken aan het toevoegen en opschalen van projecten in de komende jaren, deelt Unilever vandaag de milieu-impact van deze eerste programma's. In 2021 presenteerde Unilever haar Regeneratieve Landbouw Principes, gericht op samenwerking met boeren, leveranciers en partners om landbouwpraktijken toe te passen die de bodem kunnen herstellen en beschermen, bijdragen aan voedselzekerheid en de veerkracht van de toeleveringsketen en bijdragen aan het Net Zero-doel van Unilever voor 2039.

Uitdagingen en behoeften

Twee regeneratieve landbouwprojecten vonden plaats in Europa, een gericht op tomaten in Spanje een ander op rijst in Italië. De uitdagingen en unieke behoeften van deze gewassen en hun landschappen werden aangepakt, tegelijkertijd werd de impact van de uitvoering gemeten. Hoewel verandering in de landbouw meestal over meerdere jaren wordt gemeten, tonen de resultaten uit deze projecten aan dat ze al succesvol zijn op het gebied van het verminderen van broeikasgasemissies, het vergroten van biodiversiteit, het verbeteren van waterefficiëntie en -kwaliteit en het versterken van de bodemgezondheid.

Water- en bodembeheer

Unilever, in samenwerking met de Spaanse tomatenleverancier Agraz, ondersteunt boeren in de regio Badajoz om hun gewassen te beschermen tegen de effecten van minder neerslag en uitgeputte ondergrondse watervoorraden en om de biodiversiteit in het gebied te beschermen. Deze tomaten worden gebruikt in producten van Unox en Knorr. Antonio Tienza Villalobos, bedrijfsleider bij Aldea del Conde S.L. (in de regio Badajoz): "Door deze projecten zien we een verlaging van kosten, een vermindering van watergebruik en een vermindering van het gebruik van meststoffen en pesticiden. Dit is een groot voordeel voor de bodem. De verandering die we in de landbouw aanbrengen, maakt ons erg trots. Ten eerste omdat we een van de pioniers zijn geweest en ten tweede vanwege de rol die we spelen voor de planeet."

Financiele besparingen

Door gebruik te maken van geavanceerde sensoren en bodemmeetinstrumenten die boeren informeren over de exacte hoeveelheid water die nodig is, stellen de nieuwe irrigatiesystemen boeren in staat om preciezer water te gebruiken. Dit leidt tot aanzienlijke financiële besparingen en een veerkrachtiger productiesysteem. In een tweede parallelle proef hebben drie boeren wilde bloemranden geplant om de biodiversiteit te vergroten. In Italië werkte Knorr samen met de Italiaanse leverancier Parboriz aan manieren om watervervuiling en broeikasgasemissies te verminderen, terwijl ook de biodiversiteit werd verhoogd. 

Resultaten

• 37% afname in de uitstoot van broeikasgassen (kg CO2-equivalent) per kilogram tomaten in vergelijking met de uitstoot van broeikasgassen vóór het project.
• Organisch materiaal in de bodem steeg van 1% in 2020 tot 1,27% in 2022. Dit is een belangrijke indicator voor de bodemvruchtbaarheid en het vermogen van de bodem om koolstof vast te houden. Hoe meer organisch materiaal de bodem bevat, hoe vruchtbaarder deze is en hoe meer koolstof deze kan opnemen.
• 173% toename in bestuivers en 27% toename in de diversiteit van wilde bloemen waar boeren wilde bloemranden hadden aangelegd.