Pink Marketing start met negen natuurorganisaties campagne

Pink Marketing start met negen natuurorganisaties campagne

12-05-2022 (11:47) - Campagnes

Afgelopen meivakantie is Pink Marketing gestart met een campagne tegen vogelverstoring in het Waddengebied in samenwerking met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, The Fieldwork Company, Rijksuniversiteit Groningen, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.
 
De campagne is ontwikkeld door Pünktlich, waarbij Pink Marketing verantwoordelijk is voor de media-inzet. De campagne moet bezoekers, bewoners en ondernemers van het wad bewust maken van de kwetsbaarheid van wadvogels.