HoSt levert technologie voor groen gas bij Grolsch

25-01-2022 (11:29) - Sustainable

Het groene Grolsch biertje wordt nog groener nu Koninklijke Grolsch - naast het gebruik van duurzame warmte van Twence - ook voor groen gasproductie kiest. Het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt neemt het biogas van de Grolsch afvalwaterzuivering af en plaatst een biogasopwerker die jaarlijks ruim 1 miljoen Nm3 groen gas gaat produceren uit dit biogas. Een groene regionale samenwerking die zorgt voor vergroening van het bierbrouwproces en het regionale gasnet. Dit duurzame alternatief voor fossiel aardgas levert gas overeenkomstig met ongeveer 700 Twentse huishoudens.

Aan het eind van dit jaar wordt meer dan twee derde van de warmtevraag van Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence, dat via een nieuwe ondergrondse leiding wordt geleverd. Door deze warmtelevering kan niet al het biogas van Grolsch meer direct worden ingezet voor de eigen warmtevraag. Daarom wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groen gas in het nieuw te bouwen systeem op het terrein van de brouwerij. Dit brengt Grolsch een grote stap dichter bij hun doel om een CO2 neutrale brouwerij te zijn in 2025.
 

Regionale samenwerking

Het ontwikkelen en bouwen van groen gasinstallaties draagt bij aan de energietransitie waar HoSt een aanjager van is. In deze regionale samenwerking levert Grolsch het biogas aan HoSt en HoSt levert het systeem dat in eigendom en beheer blijft van HoSt: "Meer dan de helft van de groen gassystemen in Nederland zijn gebouwd door HoSt en energy-as a-service samenwerkingen zoals deze zien we steeds meer. Deze duurzame gasvariant speelt een sleutelrol in de energietransitie en met onze technologieën beantwoorden we zowel het energie- als het afvalvraagstuk. Groen gas is zeer geschikt voor het bestaande gasnet en voor het zetten van verduurzamingsstappen in bestaande bouw en de industrie. De overheid stimuleert de productie van groen gas sterk en er is volop behoefte aan alternatieven voor fossiele brandstoffen", zegt directeur Jelle Klein Teeselink van de HoSt Groep.