Minder CO2-uitstoot door statiegeldsystemen: hoe zit dat?

Minder CO2-uitstoot door statiegeldsystemen: hoe zit dat?

17-08-2022 (12:01) - Sustainable

Het terugdringen van CO2-uitstoot is een zeer actueel thema. Op allerlei manier wordt gekeken wat er gedaan kan worden om hier serieuze stappen in te nemen. De politiek wil de CO2-uitstoot van de agrarische sector terugdringen en verduurzaming op particulier niveau wordt gestimuleerd, maar ook de alledaagse systemen die we allang gewend zijn, dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld de flessenautomaat bij je lokale supermarkt.
 

Afbraak of verbranding voorkomen

Volgens de Wereldbank belandt anno 2022 nog steeds tot wel twee derde van het wereldwijde huishoudelijke afval in verbrandingsovens of op stortplaatsen. Voor een groot deel is dit plastic afval dat bij afbraak of verbranding CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer vrijgeeft. Het verhogen van de inzameling en recycling van dit plastic afval kan dit soort emissies tot een minimum beperken. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn statiegeldsystemen bedacht. Deze zijn succesvol gebleken in het stimuleren van de recycling van gebruikte drankverpakkingen, in die mate dat in Nederland bijvoorbeeld tot 95 procent van de drankverpakkingen met statiegeld via emballage-automaten weer wordt ingenomen voor recycling. Daarnaast bespaart recycling 80 procent van de energie die wordt gebruikt om nieuwe grondstoffen te winnen en te verwerken voor nieuwe verpakkingen, waardoor gerecyclede flessen en blikjes een veel kleinere ecologische voetafdruk hebben.
 

Onzuiverheden in de productiekringloop voorkomen

Met enkel de inname van plastic flessen zijn we echter nog niet klaar. Niet alle flessen zijn van hetzelfde soort plastic gemaakt. PET is bijvoorbeeld een hoogwaardig materiaal, maar als je dat niet apart houdt bij de inname van plastic flessen, ontstaan er onzuiverheden in de productiekringloop. Door statiegeldhoudende verpakkingen zoals PET flessen gescheiden in te nemen van huisvuil, kan de kwaliteit worden gewaarborgd. Deze manier van inzamelen wordt door de marktleider op het gebied van emballage-automaten en software, TOMRA, ook wel “Clean Loop Recycling” genoemd. Het gebruik van gerecyclede materialen in plaats van nieuwe materialen bij de productie van verpakkingen, zorgt voor een aanzienlijke daling van de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met het maken van drankverpakkingen.
 
 
TOMRA zamelt met haar flessenautomaten jaarlijks over de gehele wereld meer dan 40 miljard drankverpakkingen in en voorkomt zo dat deze in het milieu of in verbrandingsovens terechtkomen. Maar nog lang niet alle landen hebben een statiegeldsysteem. Dit speelt wel een belangrijke rol in het tegengaan van CO2-uitstoot. Als bijvoorbeeld alle plastic flessen van 1 liter die wereldwijd zijn geproduceerd worden gerecycled, zou dit tot wel 80 miljoen ton CO2-uitstoot