Out now: Dd Magazine #3

27-06-2023 (17:15) - Design

Op 27 juni verschijnt Dd Magazine #3 met het thema ‘naturing’: ontwerpers als pioniers, uitvinders en activisten voor een samenleving in harmonie met de natuur.

Na de thema’s van eerdere Dd Magazines – ‘reset’, ‘horizons’ en ‘chaos’ – is er dit jaar gekozen voor het thema ‘naturing’, een werkwoord dat ‘het ontwerpen’ met en voor de natuur duidt. Dit is een urgent thema gezien de droevige staat waarin onze aarde verkeert.

Activistisch designer Neri Oxman introduceerde het begrip in haar pleidooi voor natuurinclusief design en voor nieuwe, aan de natuur ontleende ontwerptechnologieën. Haar ecocentrische benadering sluit aan bij die van het Nieuwe Instituut, dat met Zoöp streeft naar een organisatiemodel waarin de behoeften van alle levende wezens in overweging worden genomen.

In Dd Magazine #3 onder meer: opmerkelijke designprojecten, biobased materialen, merkenexpert Anne Miltenburg vanuit Nairobi, designlabs, het Zoöp organisatiemodel, datavisualisaties, milieukeurmerken, beeldmakers en AI, letterontwerp, het Young Design Team van Design Museum Den Bosch, het energieverbruik van ICT en een interview met BNO-directeur Diana Janssen.

Dd Magazine #3| softcover | 114 p. | 21 x 29 cm | geïllustreerd | nur 656 | a-titel | design: studio de Ronners
€ 15 | ISSN: 2667-002X 

Over Dd Magazine

Dd, Dutch designers Magazine is een uitgave van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en wordt gratis verspreid onder de ontwerpers en bureaus die zijn aangesloten bij de BNO. Niet-leden kunnen het tijdschrift bestellen via info@bno.nl zolang de voorraad strekt. Dd Magazine verschijnt een keer per jaar, gevolgd door Dd Yearbook.