Alliantie Stop Verkeersongevallen: Veiliger en verantwoordelijker verkeerslandschap

Alliantie Stop Verkeersongevallen: Veiliger en verantwoordelijker verkeerslandschap

07-11-2023 (10:00) - Marketing

De Alliantie Stop Verkeersongevallen is een initiatief van Verkeersveiligheid Groep Nederland en e-Driver Solutions. Dit is een uniek samenwerkingsverband in Nederland dat een concrete en effectieve oplossing biedt om het aantal verkeersongevallen te verlagen.

De afgelopen jaren was het aantal doden en gewonden in het verkeer nog nooit zo hoog als nu. Jaarlijks zijn er in Nederland 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk, blijkt uit de cijfers van Smart Traffic Accident Reporting. De overheidsdoelstelling van ‘de helft minder verkeersslachtoffers in 2030’ lijkt daarmee verder weg dan ooit.

e-Driver

De founding partners, Verkeersveiligheid Groep Nederland en e-Driver Solutions, strijden om de komende drie jaar 10.000 verkeersongevallen te voorkomen. O.a. Allianz, Shell Mobility Services en Raetsheren steunen de alliantie en dragen uit dat verkeersveiligheid een belangrijke rol speelt binnen hun organisatie. Dit wordt gerealiseerd met het online trainingsplatform e-Driver, waarmee werkgevers hun werknemers kunnen trainen hoe zij veiliger kunnen rijden. Voor iedere e-Driver gebruikerslicentie, krijgen twintig verkeersdeelnemers uit de risicogroepen - schoolgaande kinderen, fietsers, e-bikers en autorijdende senioren - jaarlijks kosteloos een op maat gemaakte onlinetraining aangeboden. Hiermee leveren werkgevers en aangesloten partners samen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verkeersongevallen. 

De weg naar een veiliger verkeerslandschap

Stop Verkeersongevallen draagt bij aan het vormgeven van een veiliger en verantwoordelijker verkeerslandschap in Nederland. "Met de verkeersveiligheidstrainingen via het e-Driverplatform vergroten alle weggebruikers hun risicobewustzijn en het vermogen om gevaar te herkennen. Maar belangrijker nog: ze leren hun handelingsperspectief te verbeteren en verkeersrisico’s te verkleinen. Deze trainingen dragen aanzienlijk bij aan de algehele verkeersveiligheid in Nederland door bestuurders beter voor te bereiden op de uitdagingen op de weg. De verkeersveiligheidstrainingen van e-Driver zijn ontwikkeld in samenwerking met gedragsdeskundigen, wat betekent dat ze specifiek zijn afgestemd op de behoeften en kenmerken van Nederlandse weggebruikers, waardoor ze een waardevolle bijdrage leveren aan het verminderen van verkeersongevallen en het verbeteren van de veiligheid op onze wegen.", aldus Eric Tolboom, founder van e-Driver.

‘Verkeersonveiligheid neemt toe’

Geertje Hegeman, Afdelingshoofd Verkeersveiligheid, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat: “De verkeersveiligheid in Nederland staat voor een uitdaging. De verkeersonveiligheid neemt helaas toe, waardoor onze doelstelling van een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 steeds verder uit beeld raakt. Verkeersonveiligheid is een maatschappelijk probleem en moet maatschappelijk worden opgelost met alle partijen die hier een rol bij kunnen spelen. Deze nieuwe aanpak met creatieve technieken zoals e-Driver, waarbij diverse partijen de handen ineenslaan, vinden wij enorm waardevol. Hierdoor kunnen automobilisten en chauffeurs, maar ook de risicogroepen die steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen zich veiliger gedragen en meer rekening met elkaar houden.”


Bureaus

Media

Economisch