Getir en Gorillas dragen bij aan gelijke kansen voor kinderen in relatieve armoede

14-09-2023 (13:11) - Marketing

In 2024 leven maar liefst 230.000 kinderen in Nederland in relatieve armoede. Die kinderen ervaren stress en hebben zorgen, waardoor hun schoolprestaties achterblijven.

Getir vindt dit onacceptabel en draagt daarom bij aan de missie van het Jeugdeducatiefonds (JEF) door een donatieknop beschikbaar te stellen in de Getir en Gorillas app. Ook zijn de gebruikelijke icoontjes vervangen door kindertekeningen. Klanten van Getir en Gorillas kunnen bij het afrekenen van hun boodschappen de komende weken 3, 7 of 9 euro doneren, waarna het opgehaalde bedrag direct terechtkomt bij het JEF. 

Minder toegang

Leonie Ruiter, Hoofd Fondsenwerving bij JEF: “Kinderen in armoede doen het slechter op school en dat ligt niet aan hun verstand. Ze hebben minder toegang tot allerlei ‘hulpbronnen’ die rijkere kinderen wel hebben. Dat kan bijles zijn, een excursie naar de natuur, een test of onderzoek die arme kinderen vaak moeilijker of te laat krijgen, maar ook een bed of bureau voor thuis. Een gebrek aan geld mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Zonder donaties van onze partners en acties zoals deze, kunnen wij niet bestaan en kinderen niet helpen.”

Financiele stres

Investeren in kinderen die in relatieve armoede opgroeien is goed voor de kinderen, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen. Dit blijkt ook uit de cijfers van het recent gepubliceerde Sociaal Economisch Onderzoek (8 juni 2023), een wetenschappelijk onderzoek naar kansenongelijkheid in Nederland. Daaruit blijkt dat ongeveer een derde van de kinderen te maken heeft met een stressvolle thuissituatie, als gevolg van bijvoorbeeld financiële beperkingen. Dat werkt door in het klaslokaal. Op scholen waar kinderen meer ontspanningsmogelijkheden hebben en minder (financiële) stress ervaren, zijn de scores op de cito-eindtoets hoger. Ongeveer 1,2 punten van het totale effect van 1,8 punten is het gevolg van een hoger ouderinkomen en de resterende 0,5 punten als gevolg van verschillen in mogelijkheden en stress.

Pilot

Getir heeft daarnaast een pilot afgerond met het bezorgen van boodschappen aan de Oranje Nassau school in Amsterdam Noord. Florian Brunsting: “Het bezorgen aan scholen werkt operationeel anders dan onze reguliere bezorgservice. Nu we de pilot succesvol hebben afgerond, en weten wat er van ons wordt verwacht, zijn we enthousiast of we dit ook bij andere scholen zowel in Amsterdam als daarbuiten kan worden uitgerold. Wij zijn heel actief op lokaal niveau en we vinden het belangrijk om een goede buur te zijn in steden waar wij gevestigd zijn. Daarom zijn we blij met de pilot en dat wij hebben geleerd hoe wij onze hulp ook in kunnen zetten voor andere, bij het JEF aangesloten scholen. Wij doen dit overigens zonder winstoogmerk.’’


Bureaus

Media

Economisch