House of Animals dient klacht in tegen reclame Boeren Burger Beweging

House of Animals dient klacht in tegen reclame Boeren Burger Beweging

10-03-2023 (12:34) - Marketing

De campagneslogans van de Boer Burger Beweging (BBB) ‘Zonder jacht geen gezonde fauna’ en ‘Zonder visserij geen gezonde zee’ zijn misleidend. Daarom heeft House of Animals een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Het gaan om een tweetal raamposters, waarin BBB haar keizers probeert te overtuigen met onware beweringen, die zelfs zouden kunnen aanzetten tot misdrijven.

Het betreft als eerste de poster met een foto van een wolf en daarnaast de stelling ‘Zonder jacht geen gezonde fauna’. BBB is fel anti-wolf, maar de wolf is streng beschermd en onder geen beding bejaagbaar. De raamposter is uit te leggen als een oproep tot bejaging van een beschermde diersoort en dat is in strijd met de wet. De poster zou zelfs kunnen aanzetten tot illegale jacht op de wolf, wat een misdrijf is.

Streng beschermd

Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden. Karen Soeters: “De wolf is streng beschermd, dankzij het verdrag van Bern en de Wet natuurbescherming. Deze advertentie is feitelijk opruiing tegen een beschermde diersoort en kan zelfs uitgelegd worden als het stilletjes goedkeuren van ernstige misdrijven. En dat is extra triest, omdat in het recente verleden diverse wolven in Nederland onder verdachte omstandigheden dood zijn aangetroffen. In Drenthe is al een wolf bewust door een boer aangereden en in Gelderland werd een dode wolf langs de weg aangetroffen die was beschoten.”

Op de tweede verkiezingsposter van BBB staat de slogan ‘Zonder visserij geen gezonde zee’. De stelling wordt niet met bewijs ondersteund en is geheel in strijd met de waarheid. Door visserij dreigt keer op keer overbevissing, er is schade aan de zeebodem door sleepnetten en dieren worden slachtoffer door ongewenste bijvangst. Ook dragen vissersschepen bij aan geluidsvervuiling onder water. Een feitencheck door deskundigen Anieke van Leeuwen (vis-ecoloog bij het NIOZ) en mariene bioloog Irene Kingma , zoals gepresenteerd in televisieprogramma EenVandaag, laat zien dat de claim ‘Zonder visserij geen gezonde zee’ die BBB hanteert ‘zeker niet waar’ is.

Simpelweg misleid

Karen Soeters: “Kiezers worden door de BBB simpelweg misleid. Hiermee worden consumenten - en in dit geval potentiële kiezers - aangezet tot meningsvorming op basis van onjuiste informatie. Dit soort vormen van rechtstreeks kiezersbedrog is niet toegelaten onder de voorschriften van de Nederlandse Reclame Code en valt zeker niet onder ‘vrijheid van meningsuiting’ te rangschikken. Bedrog is geen mening, bedrog is oneerlijk.” 


Bureaus

Media

Economisch