INFO rolt serviceplatform voor VanMoof uit

29-09-2022 (10:26) - Marketing

Digital servicebureau INFO heeft een serviceplatform voor reparaties ontwikkeld voor VanMoof fietsen: 'Fixer'. 

VanMoof wilde over op één nieuw serviceplatform dat de reparatieprocessen kan ondersteunen. INFO werd uiteindelijk de partij die hen kon helpen met het bouwen van dit platform. Daarnaast was INFO ook verantwoordelijk voor het samenstellen van een team dat het platform kan onderhouden en verder kan ontwikkelen. 

Fixer

Het idee achter Fixer is om de 'bike doctors' - de fietsenreparateurs - één ingang te geven voor alle administratie; zodat ze veel efficiënter kunnen werken. Het aantal nieuw aan te nemen bike doctors moet minder hard stijgen dan het aantal reparaties. Door Fixer heeft iedereen die betrokken is bij het reparatieproces veel meer grip waardoor de kwaliteit omhoog gaat en de kosten dalen. Uiteindelijk is de verwachting dat de klanttevredenheid hiermee ook wordt verhoogd. ?


Bureaus

Media

Economisch