Nieuw NMO Luisteronderzoek laat hoger bereik en meer schommelingen van radiozenders zien

01-02-2023 (14:00) - Media

Vandaag is de eerste publicatie van het vernieuwde NMO luisteronderzoek openbaar gemaakt. Het bevat de luistercijfers vanaf week 1 tot en met week 4 van 2023.

De nieuwe luistercijfers worden gemeten met de MediaCell+ app van onderzoeksbureau Ipsos. Vanaf vandaag In worden elke woensdag om 14.00 de luistercijfers van de voorgaande meetweek gepubliceerd. 

Multimediale app

Met de MediaCell+ app wordt er met audiomatching gemeten naar welke zender de gebruiker luistert. Eerder werden de cijfers gebaseerd op informatie die de deelnemer invulde in een 'luisterdagboek'. Met het gebruik van de app kan er dus nauwkeuriger worden gemeten hoe lang er daadwerkelijk wordt geluisterd. Door watermarking, een verborgen code die aan de audio verbonden zit, kan er ook worden gemeten via welk platform er geluisterd wordt. Ook meet de app al het relevante mediagebruik op de smartphone, zoals het openen van een app waar muziek op wordt geluisterd en hoe lang deze app gebruikt wordt. 

Bereik

In het nieuwe NMO Luisteronderzoek participeren 87 zenders, bijna dubbel zoveel als in het eerdere onderzoek. Gezamenlijk bereikten zij in de eerste drie weken van 2023 gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag en gemiddeld 12,7 miljoen luisteraars per week. Dit is een hoger bereik per week dan eerder gemeten. De gemiddelde luistertijd bedroeg in de eerste drie weken 1 uur en 13 minuten per dag. Met de mediaplanning tools die zijn gebruikt in het onderzoek kunnen analyses op doelgroepen, tijdvakken en resultaattypen worden gedaan. Ook kunnen deze tools gebruikt worden voor de planning en evaluatie van campagnes.

Luistergedrag onveranderd

De nieuwe meting levert andere cijfers op, maar volgens NMO is dit het gevolg van een meer nauwkeurige meting, niet omdat het lusitergedrag van de consument is veranderd. Campagnes zouden dus hetzelfde effect behouden, alleen wordt het bereik nu beter in beeld gebracht. Om de oude cijfers met de nieuwe cijfers te vergelijken, heeft NMO een transitie-index gepubliceerd. Hoe hoger het cijfer in de index, hoe meer het nieuwe cijfer van het oude verschilt. 

Bron: NMO Luisteronderzoek 

Meer mogelijkheden voor campagnes 

De nieuwe meetmethode geeft meer mogelijkheden voor het strategisch plannen van reclamecampagnes op radio. De app meet en rapporteert de luistercijfers er minuut, in plaats van per kwartier zoals eerder werd gedaan. Er worden ook veel meer zenders gemeten. Het effect van acties en events worden nu veel beter in beeld gebracht, zo blijkt het effect van acties zoals de Top2000 nu nog groter. Doordat de cijfers wekelijks worden gepubliceerd, kan het marktaandeel van zenders ook sneller veranderen en kunnen campagnes geoptimaliseerd worden tijdens de looptijd. Frans Kok, directeur Nationaal Luister Onderzoek (NLO): “Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een onderzoek introduceren dat aansluit bij de ambities van het medium radio en het audioluistergedrag van de Nederlander.”
 

Beeld: (Waargenomen) marktaandeel en bereik van de zenders. Bron: NMO Luisteronderzoek, 13+, 06-24 uur, week 1 t/m 3 2023


Bureaus

Marketing

Economisch